06 Vježba samospašavanja u organizaciji HGSS Zagreb