Autor: Mladen Stanković

Noćni pohod na Oštrc 17.12.2022.

Dani sve kraći….Noći sve duže. Treba nam se prilagoditi toj novonastaloj situaciji. Idealni su uvijeti za organizaciju Noćnog pohoda na Oštrc. Plan je sljedeći :Okupljanje sudionika na Prekrižju Plešivičkom. (Kod domaćinstva Oslaković ili Sirovica) od 16:00. Polazak prema našem domu...

Opća planinarska škola 2023.

HPD „Željezničar“ organizira Opću planinarsku školu u trajanju od 06.ožujka do 15. svibnja 2023. Predavanja i izleti škole su obavezni. Za dobivanje diplome potrebno je prisustvovati na četrnaest odšesnaest predavanja i sudjelovati na sedam od devet izleta, s time da...

KOPITNIK I ZASAVSKE GORE – 6.studeni 2022.

Polazak autobusa je 6.11.2022. /nedjelja/ u 7,00 iz Trnjanske ceste, iza Koncertne dvorane„Vatroslava Lisinskog“ .Vozimo se oko 2 sata preko Brežica u pravcu Zidanog mosta iRimskih toplica. U Rimskim toplicama je predviđena stanka za kavu i izbor pješačkestaze, ovisno o...

Požeška gora 05.11.2022.

Pl.kuća Bajin Kijer, Kapavac i Maksimov hrast Požeška gora prostrana je i niska gora na južnom rubu Požeške kotline. Pruža se smjerom istok-zapad od Pleternice na istoku pa gotovo do Nove Gradiške na zapadu. Zapadni dio je viši i šumovitiji,...

LOBOR – planinarsko Martinje 12. 11.2022.

Polazak autobusa je u subotu 12.11.2016. u 8,00 sati iz Trnjanske ceste, iza Koncertne dvorane „Vatroslava Lisinskog.“ Vozimo se oko sat i pol do Lobora, gdje nas dočekuju članovi HPD OŠTRC (poznat naziv društva).Nakon kraćeg odmora formira se pješačka grupa...

PUT U NEPOZNATO 26.-27. STUDENI 2022.

1.DAN. 26.studeni Polazak iz Zagreba u 07 sati iz Trnjanske ceste,iza Koncertne dvorane „ Vatroslava  Lisinskog“.  Vožnja. Gledanje. Hodanje. Večera. Zabava. Spavanje tko može.  2.DAN. 27. studeni Doručak. .Vožnja .Hodanje. Degustacija. Ručak. Povratak doma.  CIJENA ARANŽMANA :  500 kuna na...

Kestenijada na Hrastovačkoj Gori 15. 10. 2022.

Polazak autobusa je u subotu  15. listopada 2022. u  7,30 sati  iz Trnjanske ceste, izaKoncertne dvorane „Vatroslava Lisinskog“.Za jedan sat  stižemo u Petrinju, gdje nas dočekuju domaćini planinari  iz HPD Zrinu paviljonu gradskog parka između 8.30 i 9.00 sati.Predviđene su...