Kategorija: Istaknuto

Noćni pohod na Oštrc 17.12.2022.

Dani sve kraći….Noći sve duže. Treba nam se prilagoditi toj novonastaloj situaciji. Idealni su uvijeti za organizaciju Noćnog pohoda na Oštrc. Plan je sljedeći :Okupljanje sudionika na Prekrižju Plešivičkom. (Kod domaćinstva Oslaković ili Sirovica) od 16:00. Polazak prema našem domu...

Opća planinarska škola 2023.

HPD „Željezničar“ organizira Opću planinarsku školu u trajanju od 06.ožujka do 15. svibnja 2023. Predavanja i izleti škole su obavezni. Za dobivanje diplome potrebno je prisustvovati na četrnaest odšesnaest predavanja i sudjelovati na sedam od devet izleta, s time da...

KOPITNIK I ZASAVSKE GORE – 6.studeni 2022.

Polazak autobusa je 6.11.2022. /nedjelja/ u 7,00 iz Trnjanske ceste, iza Koncertne dvorane„Vatroslava Lisinskog“ .Vozimo se oko 2 sata preko Brežica u pravcu Zidanog mosta iRimskih toplica. U Rimskim toplicama je predviđena stanka za kavu i izbor pješačkestaze, ovisno o...

Požeška gora 05.11.2022.

Pl.kuća Bajin Kijer, Kapavac i Maksimov hrast Požeška gora prostrana je i niska gora na južnom rubu Požeške kotline. Pruža se smjerom istok-zapad od Pleternice na istoku pa gotovo do Nove Gradiške na zapadu. Zapadni dio je viši i šumovitiji,...

LOBOR – planinarsko Martinje 12. 11.2022.

Polazak autobusa je u subotu 12.11.2016. u 8,00 sati iz Trnjanske ceste, iza Koncertne dvorane „Vatroslava Lisinskog.“ Vozimo se oko sat i pol do Lobora, gdje nas dočekuju članovi HPD OŠTRC (poznat naziv društva).Nakon kraćeg odmora formira se pješačka grupa...

PUT U NEPOZNATO 26.-27. STUDENI 2022.

1.DAN. 26.studeni Polazak iz Zagreba u 07 sati iz Trnjanske ceste,iza Koncertne dvorane „ Vatroslava  Lisinskog“.  Vožnja. Gledanje. Hodanje. Večera. Zabava. Spavanje tko može.  2.DAN. 27. studeni Doručak. .Vožnja .Hodanje. Degustacija. Ručak. Povratak doma.  CIJENA ARANŽMANA :  500 kuna na...

Kestenijada na Hrastovačkoj Gori 15. 10. 2022.

Polazak autobusa je u subotu  15. listopada 2022. u  7,30 sati  iz Trnjanske ceste, izaKoncertne dvorane „Vatroslava Lisinskog“.Za jedan sat  stižemo u Petrinju, gdje nas dočekuju domaćini planinari  iz HPD Zrinu paviljonu gradskog parka između 8.30 i 9.00 sati.Predviđene su...