Velebit 20.08.2022. Vaganski vrh i Liburnija 

Vaganski vrh (1757m) i Liburnija (1709m) pripadaju vrhovima u južnom dijelu Velebita. I jedan i drugi vrh fantastični su vidikovci. Vaganski Vrh ima najljepši i najširi kontinentalni pogled na cijeli Velebit, kako prema sjeverozapadu, tako i prema jugoistoku. S Liburnije su izuzetni pogledi prema moru i Paklenici.       

PLAN IZLETA: Polazak je u subotu 20.08.2022. Vozimo se prema polaznoj točci visoravni Bunovac iznad Raduča uz usputno stajanje na kavi. Od Bunovca oštrijim usponom se penjemo na uzdužni grebenski put između Malovana i Segestina gdje nastavljamo hodnju do Vaganskog vrha. Duži odmor za ručak i uživanje u pogledima. Pri povratku grupa A bi krenula ranije do Liburnije a grupa B bi ostala još odmarati te nam se kasnije priključiti kod Malovana. Kod odvojka za Bunovac napravili bi kraću pauzu te se spustili do Bunovca. Kraći odmor te povratak prema Zagrebu. Dolazak u Zagreb u večernjim satima.

TEŽINA STAZE: tehnički nezahtjevno, kondicijski  zahtjevno, ukupno 6 sati hodanja sa cca 11 km i 900 metara visinske razlike. Na Vaganskom vrhu ćemo napraviti A i B grupu ovisno o tome tko će ići na Liburniju.   

VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota 20.08. u 5:30 sati iza koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. (molim doći 10 minuta ranije kako bi krenuli na vrijeme). Povratak u večernjim satima.

PREHRANA:  Iz ruksaka (uzeti dovoljno tekućine za cjelodnevnu turu min. 2 litre vode, moguće visoke temperature)

OPREMA: planinarska, u skladu sa vremenskim prilikama (štapovi, zaštita od sunca i vjetra, gojzerice)

PLANINARSKE OBILAZNICE: Hrvatska planinarska obilaznica, Paklenički planinarski put, Najviši vrhovi hrvatskih županija, Planinska satnija Velebit…

PLAĆANJE: Zbog velikog interesa molim prijavljene uplatu akontacije od 100 kn, utorkom od 19-20:30 sati u prostorijama društva ili u dogovoru s vodičem. Svi koji su prijavljeni molim uplatu akontacije napraviti najkasnije do kraja mjeseca. 

POVRAT AKONTACIJE bez navođenja razloga odustajanja od izleta do 7 dana prije izleta, nakon toga samo u slučaju medicinskog i sl. opravdanog razloga.

PRIJAVE: Domagoj Pavlin 091 667 6658

Svaki sudionik izleta potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2022. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. 

Vodič zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu. C:\Users\dpavlin\Desktop\PB037410.JPG