15. 9. 2018. Samarske stijene (MPP) – Južna skupina