Moslavačka gora; Humka (487m) i Vis (437 m) 10.07.2021.

PROGRAM  IZLETA:

Polazak autobusa je u subotu 10.07.2021. u 7,30  sati  iz Trnjanske ceste, iza Koncertne dvorane „Vatroslava Lisinskog.“ Vozimo se oko  sat i po  do Podgorića  (hotel Vila  Garić). Kratak odmor i priprema za planinarenje. Kreće se od hotela prema Garić gradu (356 mnv) cca 40 min. Nakon razgleda grada nastavljamo  prema najvišem  vrhu Moslavačke  gore, Humka (488 mnv) cca 1 sat. te na kontrolnu toku HPO-a  Vis (437 mnv) cca 30 min. Spustit ćemo se u Kutinicu gdje nas čeka autobus.  Polazak prema Zagrebu te dolazak u ranim večernjim satima.  

Cijena  je 80 kn (na bazi od 40 sudionika odnosno 100 kn na bazi 25 sudionika). Prijave i uplatu se primaju utorkom na sastanku u društvenim prostorijama HPD Željezničara, Trnjanska c. 5b, od 19:00 – 21:00 sati ili na broj  računa HPDŽ  HR6723600001101578015, s tim da se u poziv na broj upiše svoj  OIB, a svrha uplate „izlet   MOSLAVAČKA  GORA“

Prije uplate (min 70 kn) javiti se vodiču  Ivanu Črljenecu.

Oprema: osnovna planinarska, prilagođena vremenskim uvjetima predviđenim za taj dan.

Obvezni dokumenti: osobna, zdravstvena i važeća planinarska iskaznica za 2021. godinu

Prehrana: mogućnost organiziranog ručka u Repušnici-plaćanje osobno u restoranu (gulaš 35 kn, zagrebački-naravni 45 kn, miješano meso 50 kn).

Vodiči: Ivan Črljenec mob: 098 230 401, 091 3452 444 , Božena Kralj-Vrsalović mob: 091 5905 930

Svaki učesnik potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2021. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskoj prognozi i uvjetima na terenu, kao i otkaz izleta.