Učka (Šikovac, Sisol) 19.03.2022.

Učka je planina s tipično krškim obilježjima, mnogobrojnim jamama, špiljama i vrtačama, ali je i bogata šumama. Učka je jedan od naših parkova prirode zahvaljujući raznolikosti biljnog svijeta. Najviša je u svom početku gdje je i najviši vrh Vojak (1396m) odakle se preko vrhova Brgud, Šikovac i Sisol postupno spušta prema Plominskom kanalu, gdje se naglo spušta prema moru.

PLAN IZLETA: Polazak u subotu 19.03.2022. Vožnja prema Brseču uz usputno stajanje na kavi. Od Brseča krećemo oštrijim usponom do grebena između Sisola i Šikovca. Grebenskim putem prvo ćemo obići  vrh Šikovac (780m) gdje je planiran odmor. Dalje se vraćamo istim putem do križanja i prirodnog okna Provrtenica, od kojega imamo još pola sata zahtjevnijeg uspona do vrha Sisol (835m). Tu ćemo napraviti kraći odmor i nastaviti grebenom prema Plominu uz potrebna stajanja. Cijeli grebenski put pruža fantastičan vidik na morsku stranu te prema unutrašnjosti Istre. Trasa puta od Sisola do Plomina je između ostalog i dio Labinskog planinarskog puta pa tko želi neka mi čim prije javi kako bi na vrijeme naručili dnevnike. Izlet završavamo u Plominu i u večernjim satima dolazimo u Zagreb.

TEŽINA STAZE: tehnički zahtjevno (krševit grebenski put između Šikovca, Sisola i dalje prema Plominu), kondicijski zahtjevno ukupno 5 sati hodnje cca 11.5 km i 800 metara visinske razlike

VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota 19.03. u 6:30 sati iza koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. (molim doći 10 minuta ranije kako bi krenuli na vrijeme)

PREHRANA:  Iz ruksaka (uzeti dovoljno tekućine za cjelodnevnu turu)

OPREMA: planinarska, u skladu sa vremenskim prilikama (štapovi, gamaše, gojzerice)

PLANINARSKE OBILAZNICE: Hrvatska planinarska obilaznica, Istarski planinarski put, Labinski planinarski put…

PLAĆANJE: Nakon prijave kod vodiča, akontacija 100 kn, utorkom od 19-20:30 sati u prostorijama društva ili na broj računa Društva: HR6723600001101578015, s tim da u poziv na broj upišete svoj OIB i svrha uplate „izlet Učka“, a potvrdu o uplati pošaljete na mobitel vodiča (Whatsapp, Viber ili Messenger).

PRIJAVE: Domagoj Pavlin 091 667 6658

Izlet se organizira u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama. (pri prijevozu maske su obavezne!)

Svaki sudionik izleta potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2022. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. 

Vodič zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu.

C:\Users\dpavlin\Desktop\1644440547666.jpg