Edukativni izlet o uređivanju planinarskih putova za 150 djece i njihovih roditelja – Oštrc 17. 11. 2018.