Izvještaj s drugog zajedničkog izleta u sklopu priprema za ekspediciju Kavkaz 2018.