Izvještaj s prvog zajedničkog izleta u sklopu priprema za ekspediciju Kavkaz 2018.