“22. proljeće na Bilogori”, 28. travanj 2019. (nedjelja)