Zir (850 mnv) i Pećinski park Grabovača subota – 6.7.2019.