Povijest visokogorske sekcije

                   SEKCIJA VISOKOGORSKOG PLANINARENJA

U devedesetim godinama prošlog stoljeća u HPD-u Željezničar javio se interes za ozbiljnijim i zahtjevnijim tipom planinarenja – visokogorskim planinarenjem, koje bi na neki način pokrilo široki spektar planinarenja koje seže od svakodnevnog planinarenja do planinarenja bespućima i neobilježenim stazama, zimskih i ljetnih uspona na planine iznad 2000 m, planinarenja osiguranim klinčanim putovima, lakše penjanje do II stupnja UIAA ljestvice pa sve do klasičnog alpinizma. Nakon dugih priprema, konzultacija, diskusija i dogovora na inicijativu glavnog odbora koji su činili: Tomislav Zoričić, Damir Bajs i Bernard Margitić 23. 3. 2000. godine održana je Osnivačka skupština na kojoj je osnovana Visokogorska sekcija, prva takve vrsti u Hrvatskoj. Koliko je zamisao bila opće prihvatljiva i kakav su pionirski pothvat učinili začetnici ideje visokogorstva govori i činjenica da su se nedugo potom i u drugim planinarskim društvima  diljem Hrvatske počele osnivati visokogorske sekcije. Na toj sad već povijesnoj Skupštini za prvog pročelnika izabran je Tomislav Zoričić a za zamjenika Nenad Mihaljević. Tajnik Sekcije imenovan je Damir Bajs a rizničarka Božena Bučar. 

Osnivanje Visokogorske sekcije članovi su proslavili 13. i 14. 5. 2000. na planinarskom domu Vodice na Žumberku.

21. 12. 2000. održana je druga po redu Godišnja skupština Sekcije. Tom je prilikom dotadašnji zamjenik pročelnika Nenad Mihaljević razriješen dužnosti a za novog zamjenika pročelnika izabran je Slavko Patačko. 

Uspješan i kvalitetan rad Sekcije prepoznat je u planinarskoj javnosti. Zbog velikog zanimanja planinara za visokogorstvo nakon samo godinu i pol dana djelovanja, točnije 13. 10. 2001., u Sekciji je organizirana prva visokogorska škola u povijesti hrvatskog planinarstva. Voditelj škole bio je pročelnik Tomislav Zoričić. Školu je uspješno završilo 12 sudionika. 

Na slijedećoj Godišnjoj skupštini koja se održala 24. 1. 2002. ponovo je za pročelnika izabran Tomislav Zoričić, Slavko Patačko za zamjenika a nova tajnica postala je Đenka Špralja.

Nažalost poslije te Godišnje skupštine došlo je do sukoba dvaju koncepcija unutar Sekcije što je 7. 2. 2002. rezultiralo neopozivim ostavkama pročelnika i zamjenika pročelnika. Nastupilo je mučno i neugodno razdoblje za Visokogorsku sekciju. Danima su se tražila riješanja za izlaz iz krize.

Napokon 14. 3. 2002. godine na Izvanrednom sastanku Sekcije izabrano je novo vodstvo. Činili su ga: pročelnik Slavko Patačko, zamjenik Velimir Barišić i zapisničar Alen Domanovac.

Nova pravila Sekcije donesena su 9. 5. 2002. koje je upravni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 14. 5. 2002. i prihvatio a po kojima je, između ostalog, Visokogorska sekcija preimenovana u Sekciju visokogorskog planinarenja, a Godišnja skupština sekcije u Godišnji sastanak sekcije. 

Na istoj sjednici Sekciji je dodijeljen ormar na korištenje za potrebe čuvanja opreme. 

16. 5. 2002. na sastanku Sekcije zapisničaru Alenu Domanovcu dodijeljena je i dužnost oružara. 

Na Godišnjem sastanku 16. 1. 2003. potvrđeno je novo – staro vodstvo Sekcije. Tom prilikom donesena je odluka o organiziranju druge škole visokogorskog planinarenja s voditeljem Velimirom Barišićem. Škola je počela 6. 2. 2003. Upisalo ju je i uspješno završilo 12 sudionika. 

Slijedeći Godišnji sastanak sekcije održao se 22. 1. 2004. Slavku Patačku produžen je mandat za još jednu godinu dok je zamjenik pročelnika Velimir Barišić dao ostavku. Na njegovo mjesto izabrana je Ljiljana Šabić. Na sastanku je prihvaćen prijedlog o održavanju još jedne škole. Treće po redu. Počela je 26. 2. 2004. sa 8 učesnika. Voditelj škole bio je Slavko Patačko. 

Godinu kasnije 13. 1. 2005. na Izbornom godišnjem sastanku Sekcije visokogorskog planinarenja birano je novo vodstvo. Za pročelnika je izabran Velimir Barišić a dužnost zamjenika pročelnika i oružara obnašat će Bruno Knežević. Tajnik je postao Ivan Pavlović a Slavko Patačko zadužen je pak za sređivanje fotodokumentacije i arhive. 

Kontinuitet škole nastavio se i te godine. Četvrta visokogorska škola počela je  8. 10. 2005. sa 8 polaznika a voditelj je bio Bruno Knežević. 

Istom vodstvu Sekcije dat je mandat još jednu godinu i na Godišnjem sastanku 19. 1. 2006.

18. 1. 2007. na Godišnjem izbornom sastanku dobili smo novog tajnika Jasminu Fajković dok su pročelnik, zamjenik i arhivar ostali isti. 

Tijekom te godine obiteljski problemi priječili su pročelnika Velimira Barišića da aktivno sudjeluju u radu Sekcije, pa je dužnost obnašanja vodstva Sekcije preuzeo  zamjenik pročelnika Bruno Knežević koji je 17. 1. 2008. na Godišnjem sastanku izabran za novog pročelnika. Za zamjenika pročelnika izabran je Nenad Brkić, dok su Jasmina Fajković i Slavko Patačko i dalje ostali na starim dužnostima.

U drugoj polovici godine Robert Demšar izradio je vrlo kvalitetnu internet stranicu čime je doprinio boljem i jednostavnijem prezentiranju Sekcije svekolikoj javnosti.

29. 1. 2009. na Izbornom godišnjem sastanku Bruno Knežević dobio je još jedan mandat, dok je na mjesto zamjenika pročelnika izabran Krešimir Stojaković. Slavko Patačko dao je ostavku a na njegovo mjesto arhivara došao je Robert Benko. Tajnica i oružar ostala je i dalje Jasmina Fajković.

Na slijedećem Izvještajnom godišnjem sastanku sekcije 11. 2. 2010. god. potvrđeno je staro vodstvo Sekcije. 

27. 1. 2011. održan je Godišnji izborni sastanak Sekcije gdje je izabrano novo rukovodstvo. Za pročelnika je izabran Dražen Rambrot, za zamjenika  pročelnika Krešimir Stojaković a novi tajnik postao je Marko Plavić.

U veljači iste godine pročelnik Dražen Rambrot napisao je i dao nam na upotrebu vrlo kvalitetan Priručnik za ljetni i zimski tečaj visokogorske škole.

Godinu dana kasnije na Izvještajnom  godišnjem sastanku Sekcije 26 .1. 2012. Draženu Rambrotu produžen je mandat za još godinu dana. Kako je dosadašnji zamjenik pročelnika Krešimir Stojaković dao neopozivu ostavku, na njegovo mjesto izabran je Slavko Patačko. Marko Plavić će i u narednom periodu obnašati dužnost tajnika. 

17. 5. 2012. god. zbog privatnih i zdravstvenih razloga Dražen Rambrot povlači se s mjesta pročelnika Sekcije a vođenje iste preuzima zamjenik pročelnika Slavko Patačko.

24. 1. 2013. na Izbornom godišnjem sastanku Sekcije dobili smo novog pročelnika, Slavka Patačka i po prvi put u povijesti Sekcije dvojicu zamjenika, Krešimira Stojakovića i Nikolu Ramuščaka. Za tajnicu, odnosno zapisničarku, izabrana je Maja Vuksan.                                                                                                                      

Početkom 2014. točnije 16. i 18. siječnja održan je tečaj visokogorskog planinarenja koji je vodio Željko Novak. Na tečaj se prijavilo 30 sudionika, od toga čak desetero iz Siska. 

Na Godišnjem izvještajnom sastanku Sekcije koji je održan 30. 1. 2014. nije došlo do nikakve promjene u vodstvu Sekcije.

12. 2. 2015. održan je Izborni godišnji sastanak Sekcije na kojem je 40 prisutnih visokogoraca dalo još jedan mandat starom rukovodstvu Sekcije. Pa će tako dužnost pročelnika Sekcije slijedeće dvije godine obnašati Slavko Patačko a njegovi zamjenici su i dalje Krešimir Stojaković i Nikola Ramuščak a zapisničarka ostaje Maja Vuksan. 

Povodom 65. jubileja HPD Željezničar od 12. 1. – 4. 2. 2015. organizirana je ekspedicija na najviši aktivni vulkan na svijetu Ojos del Salado visok 6893 m najviši vrh Čilea te druga po visini planina južne i zapadne hemisfere. U ekspediciji je sudjelovalo osmero Željezničara svi redom iz Sekcije visokogorskog planinarenja. To su: Sanja Novački, Maja Vuković, Višnja Krznarić, Ivan Fištrek, Ivan Palfi, Željko Novak, Mladen Stanković i vođa ekspedicije Slavko Patačko. A 24. 1. 2015. na Ojos del Salado popeli su se: Višnja Krznarić, Ivan Fišterk, Ivan Palfi i Slavko Patačko. 

Sredinom 10. mjeseca 2015. zapisničarka Maja Vuksan otišla je na porodiljni dopust te privremeno napustila Sekciju. Do Godišnjeg sastanka Sekcije zapisnike sa sastanaka privremeno je vodila Dijana Petrak.

Na Godišnjem izvještajnom sastanku Sekcije 4. 2. 2016. izabrana je i potvrđena nova zapisničarka, Dijana Petrak. Pročelnik i zamjenici su ostali isti. Na sastanku je podržan prijedlog Tomislava Gračana o uvođenju sekcijske članarine koja će iznositi 30 kn godišnje. Prikupljena sredstva od članarine isključivo će se koristiti za kupnju opreme za potrebe Sekcije.

18. 2. 2016. počela je peta škola visokogorskog planinarenja. U školu se prijavilo 48 kandidata a nakon kvalifikacijskog ispita školu je upisao 21 polaznik. Voditelj škole bio je Željko Novak.

19. 1. 2017. održan je Izborni godišnji sastanak Sekcije visokogorskog planinarenja. Novo rukovodstvo Sekcije čine: pročelnik Slavko Patačko, zamjenik pročelnika, Nikola Ramuščak i tajnica odnosno zapisničarka, Dijana Petrak. Iva Džeba će pak uređivati pano Sekcije.

Na idućem Godišnjem izvještajnom sastanku Sekcije održanom 25. 1. 2018. starom vodstvu Sekcije dat je još jedan mandat od godinu dana za vođenje Sekcije. 

20. 9. 2018. počeo je jesenski dio tečaja visokogorskog planinarenja kojeg je vodio Tomo Gračan. Na tečaj koji se sastojao od jesenskog i zimskog dijela upisalo se 18 polaznika.

Slijedeći Godišnji izborni sastanak Sekcije koji je održan 17. 1. 2019. donio je promjene u vodstvu Sekcije. Pročelnik i tajnica su doduše ostali isti, Slavko Patačko i Dijana Petrak, no izabrani su novi zamjenici pročelnika: Nenad Pjević i Stjepko Kokić. Pano će uređivati Željko Horvatić. 

31. 1. 2019. predavanjem u prostorijama Društva počeo je zimski dio tečaja visokogorskog planinarenja. Podjelom diploma tečajcima tečaj je završio 7. 2. 2019.

19. 9. 2019. (četvrtak) počela je 6. po redu Škola visokogorskog planinarenja. Škola je trajala dva mjeseca i podijeljena je na dva dijela, jesenski i zimski dio. Školu je upisalo 12 kandidata. 23. 5. 2020. (subota) u prostorijama Društva održan je pismeni i usmeni dio ispita visokogorske škole. Ispitu je pristupilo i uspješno ga završilo 11 školaraca.   

Voditelj škole bio je Tomo Gračan.

23. 1. 2020. Održan je Godišnji izvještajni sastanak Sekcije. Iako je bio izvještajni izabrana je nova tajnica Sekcije. Nakon što se Dijana Petrak zahvalila na dosadašnjem radu jednoglasno je potvrđen prijedlog pročelnika da nova tajnica Sekcije bude Ivona Bogović. Ostalo vodstvo Sekcije ostalo je nepromijenjeno.

4. 2. 2021. Održan je Godišnji izborni sastanak SVP. Dosadašnjem rukovodstvu Sekcije dana je razrješnica a novo rukovodstvo Sekcije je: pročelnik Nenad Pjević, zamjenici pročelnika su, Ognjen Bogović i Goran Meašić a stara nova tajnica je Ivona Bogović.