Povijest visokogorske sekcije

U devedesetim godinama prošlog stoljeća u društvu se javio interes za ozbiljnijim i zahtjevnijim tipom planinarenja – visokogorskim planinarenjem, koje bi na neki način pokrilo široki spektar planinarenja koje seže od svakodnevnog planinarenja do planinarenja bespućima i neobilježenim stazama, zimskih i ljetnih uspona na planine iznad 2000 m, planinarenja osiguranim klinčanim putovima, lakše penjanje do 2. stupnja UIAA ljestvice pa sve do klasičnog alpinizma. Nakon dugih priprema, konzultacija, diskusija i dogovora na inicijativu glavnog odbora koji su činili; Tomislav Zoričić, Damir Bajs i Bernard Margitić 23.03.2000. godine održana je osnivačka skupština na kojoj je osnovana Visokogorska sekcija, prva takve vrsti u Hrvatskoj. Koliko je zamisao bila opće prihvatljiva i kakav su pionirski pothvat učinili začetnici ideje visokogorstva govori i činjenica da su se nedugo potom, i u drugim planinarskim društvima, diljem Hrvatske počele osnivati visokogorske sekcije. Na toj, sad već povijesnoj skupštini, za prvog pročelnika izabran je Tomislav Zoričić a za zamjenika Nenad Mihaljević. Tajnik sekcije imenovan je Damir Bajs a rizničarka Božena Bučar.

Osnivanje Visokogorske sekcije članovi su proslavili 13.i 14.05.2000. na planinarskom domu Vodice na Žumberku.

21.12.2000. održana je druga po redu godišnja skupština Sekcije. Tom je prilikom dotadašnji zamjenik pročelnika Nenad Mihaljević razriješen dužnosti a za novog zamjenika pročelnika izabran je Slavko Patačko.

Uspješan i kvalitetan rad Sekcije prepoznat je u planinarskoj javnosti. Zbog velikog zanimanja planinara za visokogorstvo nakon samo godinu i pol dana djelovanja, točnije 13.10.2001. u Sekciji je organizirana prva visokogorska škola u povijesti hrvatskog planinarstva. Voditelj škole bio je pročelnik Tomislav Zoričić. Školu je uspješno završilo 12 sudionika.

Na slijedočoj godišnjoj skupštini koja se održala 24.01.2002. ponovo je za pročelnika izabran Tomislav Zoričić, Slavko Patačko za zamjenika a nova tajnica postala je Đenka Špralja.

Nažalost poslije te godišnje skupštine došlo je do sukoba dvaju koncepata unutar Sekcije što je 07.02.2002. rezultiralo neopozivim ostavkama pročelnika i zamjenika pročelnika. Nastupilo je mučno i neugodno razdoblje za Visokogorsku sekciju. Danima su se tražila riješanja za izlaz iz krize.

Napokon 14.03.2002. godine na izvanrednom sastanku sekcije izabrano je novo vodstvo Sekcije, kojeg su činili; pročelnik Slavko Patačko, zamjenik Velimir Barišić i zapisničar Alen Domanovac.

Nova pravila Sekcije donesena su 09.05.2002. po kojima je, između ostalog, Visokogorska sekcija preimenovana u Sekciju visokogorskog planinarenja, a godišnja skupština sekcije u godišnji sastanak sekcije.

Na sjednici Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen novi pravilnik Sekcije visokogorskog planinarenja. Na istoj sjednici Sekciji je dodijeljen ormar na korištenje za potrebe čuvanja opreme.

16.05.2002. na sastanku Sekcije zapisničaru Domanovac Alenu dodjeljena je i dužnost oružara.

Na godišnjem sastanku 16.01.2003. potvđeno je novo – staro vodstvo Sekcije. Tom prilikom donesena je odluka o organiziranju 2. škole visokogorskog planinarenja s voditeteljem Barišić Velimirom. Škola je počela 06.02.2003. Upisalo ju je i uspješno završilo 12 sudionika.

Slijedeći godišnji sastanak Sekcije održao se 22.01.2004. Slavku Patačku produžen je mandat za još jednu godinu dok je zamjenik pročelnika Velimir Barišić dao ostavku . Na njegovo mjesto izabrana je Ljiljana Šabić. Na sastanku je prihvačen prijedlog o održavanju još jedne škole. Treće po redu. Počela je 26.02.2004. sa 8 učesnika. Voditelj škole bio je Slavko Patačko.

Godinu kasnije 13.01.2005. na izbornom godišnjem sastanku Sekcije visokogorskog planinarenja birano je novo vodstvo. Za pročelnika je izabran Velimir Barišić a Bruno Knežević za zamjenika pročelnika i oružara. Tajnik je postao Ivan Pavlović a Slavko Patačko zadužen je pak za sređivanje fotodokumentacije i arhive.

Kontinuitet škole nastavio se i te godine. Četvrta visokogorska škola počela je 08.10.2005. sa 8 polaznika a voditelj je bio Knežević Bruno.

Istom vodstvu Sekcije dat je mandat još jednu godinu i na godišnjem sastanku 19.01.2006.

18.01.2007. na godišnjem sastanku dobili smo novog tajnika, Jasminu Fajković dok su pročelnik, zamjenik i arhivar ostali isti.

Tijekom te godine obiteljski problemi priječili su pročelnika da aktivno sudjeluju u radu Sekcije. Da se izbjegne sazivanje izvanrednog sastanka dužnost obnašanja vodstva Sekcije preuzeo je zamjenik pročelnika Bruno Knežević, koji je 17.01.2008. na godišnjem sastanku izabran za novog pročelnika. Za zamjenika pročelnika izabran je Nenad Brkić, dok su Jasmina Fajković i Slavko Patačko i dalje ostali na starim dužnostima.

U drugoj polovici godine Robert Demšar izradio je vrlo kvalitetnu internet stranicu čime je doprinio boljem i jednostavnijem prezentiranju Sekcije svekolikoj javnosti.

29.01.2009. na godišnjem sastanku Bruno Knežević dobio je još jedan mandat, dok je na mjesto zamjenika pročelnika izabran Krešimir Stojaković. Slavko Patačko dao je ostavku a na njegovo mjesto arhivara došao je Robert Benko. Tajnica i oružar ostala je i dalje Jasmina Fajković.

Na slijedećem izvještajnom godišnjem sastanku Sekcije, 11.02.2010. god. potvrđeno je staro vodstvo Sekcije.

27.01.2011. održan je godišnji sastanak Sekcije gdje je izabrano novo rukovodstvo. Za pročelnika je izabran Dražen Rambrot, za zamjenika  pročelnika Krešimir Stojaković a novi tajnik postao je Marko Plavić.

Godinu dana kasnije na izvještajnom  godišnjem sastanku Sekcije; 26.01.2012. Draženu Rambrotu produžen je mandat za još godinu dana. Kako je dosadašnji zamjenik pročelnika Krešimir Stojaković dao neopozivu ostavku na njegovo mjesto izabran je Slavko Patačko. Marko Plavić će i u narednom periodu obnašati dužnost tajnika.

Nekoliko riječi o radu i aktivnostima Sekcije. Osim što članovi Sekcije visokogorskog planinarenja aktivno sudjeluju gotovo na svim radnim akcijama Drušva, njihov najveći doprinos je, ipak, izgradnja klinčanog puta na najtežem dijelu Dragojline staze na Okiću. Od osnivanja, članovi Sekcije svojom nazočnošću dodatno osiguravaju stazu za vrijeme tradicionalnog Dragojlinog pohoda.