PLANINE OKO SARAJEVA 23.6.2024 – 30.6.2024.

Plan izleta:

23.6.2024. Nedjelja, polazak iz Zagreba u 6:00 sati s južnog parkirališta kod Gradskog poglavarstva Vožnja uz potrebne pauze u pravcu Sarajeva. Dolaskom nadomak Sarajeva vožnju ćemo nastaviti u pravcu Tuzle (oko 30 km) do zaštićenog krajobraza Bijambare koje se nalazi na 950 mnv. Gusta crnogorična šuma, potoci ,vrtače , jezerca, pašnjaci i Bijambarske pećine glavni su aduti ovog prekrasnog lokaliteta. Nakon obilaska prirodnih ljepota moći ćemo se okrijepiti u planinarskom domu „Bijambare“te nastaviti naše putovanje u Tušila ,u PD „Vrelo“, koji će nam biti baza za našeg boravka u BiH. Smještamo se po sobama ,večera, druženje i počinak.
24.6. 2024. Ponedjeljak, doručak i polazak na Visočicu , njen najviši vrh Džamija (1967m).Polazna točka su Stećci-Nekropola Poljice(1691m)-Džamija(1967m).Povratak istim putem. Tura nije tehnički zahtjevna
,kondicijski srednje zahtjevna, vrijeme hodnje uz potrebne pauze cca 6 sati. Povratak u PD, večera, druženje, počinak.
25.6. 2024. Utorak, doručak , polazak na turu. Odredište nam je Treskavica i njen najviši vrh Mala
Ćaba(2086m).Tura započinje u selu Rakitnica-Šljeme(1450m)-Baletina voda-Ploča-Štirni do-Bijele
vode-M.Ćaba-Hercegovačka vrata-Đevigrad(2034m)-Barice(2062m)-Poljice-Baletina voda-Šljemena –
Rakitnica. Tura nije tehnički zahtjevna a kondicijski je zahtjevna, oko 7 sati hodnje uz potrebne
pauze. Povratak u PD, večera, druženje, počinak
26.6. 2024. Srijeda, doručak, polazak na već malo nam poznatiju Visočicu. Tura započinje kod Djevojačkih vrata-Vito(1960m)-Veliko brdo (1884m) i Malo brdo (1820m) -Drstva (1808m)-PD „Vrelo“. Tura nije tehnički zahtjevna , vrijeme hodnje sa potrebnim pauzama 6-7 sati. Večera, druženje, počinak.
27.6. 2024. Četvrtak, Dan bez planinarenja. Nakon doručka vožnja prema Sarajevu i posjeta Vrelu Bosne. Nakon Vrela Bosne slobodno vrijeme u Sarajevu. Postoji mogućnost odlaska  žičarom na Trebević. U dogovoreno vrijeme povratak u PD, večera , druženje, počinak.
28.6. 2024. Petka, doručak, polazak na turu. Odredište je Lukomir, najviše selo u BiH(1495m). Početak izleta je u Umoljanima te se preko Gradine i Oblja hodamo u Lukomir. Zadržavamo se u selu i razgledanju
tradicijskih vrijednosti ovoga kraja. Povratak preko Studenog potoka u Umoljane. Tura je kondicijski
zahtjevna, tehnički nije zahtjevna. Vrijeme hodnje s potrebnim pauzama cca 7 sati. Slijedi vožnja do
naše baze, večera ,druženje, počinak.
29.6.2024. Subota doručak, polazak za Bjelašnicu. Cilj nam je najviši vrh Opservatorij (2067m),Mala
(2005m) i Velika (2056m) Vlahinja a kretati ćemo se Josipovom stazom. Tura: Grkarica-Kasov do-bivak
Bozja-Opservatorij-Mala i Velika Vlahinja-Opservatorij-Grkarica. Tura je kondicijski zahtjevna te
postoji mogućnost podjele na A i B grupu. Grupa A bi nastavila na Malu i Veliku Vlahinju, dok bi se grupa B zadržala na Opservatoriju i tu dočekala povratak grupe A . Ukupna trajanje izleta  (uključujući M.i V. Vlahinju)  je oko 8 sati. Staza je na mjestima osigurana rukohvatima. Povratak u PD, večera, druženje ,počinak.
30.6. 2024. Nedjelja, doručak , spremanje za polazak za Zagreb. Vožnja prema Krupi na Vrbasu uz zaustavljanje i razgledavanje prekrasnih slapova žustre rječice Krupe i njenih mlinica koje još uvijek rade. Nakon razgleda slijedi kratka vožnja te posjet “Djevojačkom mostu”. To je prirodni kameni most visine
cca 80 m sa kojeg se pruža prekrasan pogled na rijeku Vrbas i kanjon kojim teče. Mogućnost ručka u
lokalnom restoranu. Puni dojmova krećemo prema našem Zagrebu u koji dolazimo u večernjim
satima.

Mjesto i vrijeme polaska: Zagreb, nedjelja 23.6.2024.. u 6:00 sati s južnog parkirališta Gradskog poglavarstva (molim doći 15 minuta ranije)
Cijena izleta:

  • Prijevoz i troškovi organizacije izleta 260€
  • Sedam polupansiona u PD „Vrelo“ 140€ (plaćanje direktno pružatelju usluge)

Cijene ulaznica: Ulaznice su plative isključivo u KM.

  • Bijambarske pećine 11KM (5,50€)
  • Vrelo Bosne 6KM (3€)

Prijava i akontacija: Kod vodiča utorkom na sastancima 19-20,30 sati uz obaveznu akontaciju od 100 € Ostatak iznosa od 160€ molim da bude plaćen do 23.05.2024.

Obavezni dokumenti: osobna iskaznica ( dovoljna za  prelazak granice, provjeriti valjanost dokumenta), zdravstvena iskaznica, planinarska iskaznica s plaćenom članarinom za 2024.

Putno osiguranje (cca 10€), izjasniti se prilikom prijave na izlet.

Plan izleta podložan je promjenama ovisno o vremenski uvjetima i situaciji na terenu.

Vodič: Brankica Bračun, utorkom na sastancima ili na 091 760 7603.

Odustanak od izleta:

Prema točki 12 „Uputa o organiziranju društvenih izleta u HPD „Željezničar“ 

„Ako sudionik izleta ne otkaže svoje sudjelovanje na izletu do 30 prije izleta  ili ne dođe na izlet, Društvo ili vodič nisu dužni vratiti iznos predujma odnosno cjelokupne uplate.

Izuzeto od navedenog, povrat uplaćenih sredstava iznimno je moguć u slučaju:

a) Kada sudionik izleta sam pronađe drugog sudionika, za izlet na kojemu ne može prisustvovati. Predloženi sudionik mora biti prihvaćen od strane vodiča izleta.

b) Ako vodič izleta ima na listi čekanja sudionika za izlet.

c) Opravdanog zdravstvenog ili osobnog razloga koji se dokazuje potrebnom dokumentacijom, koja se zajedno sa zahtjevom za povrat uplaćenih sredstava podnosi Upravnom odboru. Upravni odbor na temelju dostavljene dokumentacije i zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava odlučuje o opravdanosti *povrata.“

Svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa uvjetima ture te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na turi , da turi pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2023. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta prema uvjetima na terenu.