HPD „Željezničar“ organizira Opću planinarsku školu od 14.03.2022. do 20.05.2022.

Upisi u školu traju do ispunjenja upisne kvote od 50 sudionika.

Cijena škole je 200,00 kn. U cijenu škole nisu uračunati troškovi izleta.

Također, da bi ste se upisali u školu morate biti član HPD „Željezničar“.

Plaćanje članarine za tekuću godinu obavlja se kod upisa (iskaznica 10kn +  članarina 100kn (đaci/umirovljenici 70kn) = 110kn).

Ukratko, ako se želite učlaniti trebate donijeti  (110+200=310 kn max).

Korak do upisa je ispunjavanje ovog obrasca: KLIK

Ukoliko pojedinac tijekom škole želi prekinuti školovanje, zbog privatnih, poslovnih ili zdravstvenih razloga, HPD „Željezničar“ nije dužan vratiti mu novac uplaćen za školu.

Predavanja i izleti su obavezni. Za dobivanje diplome potrebno je odslušati 13 od 15 predavanja, odnosno sudjelovati na 6 od 8 izleta. Jedan dvodnevni je obavezan.

Predavanja su ponedjeljkom u 18:30 u prostorijama HPD „Željezničar“, a izleti subotom, odnosno subotom i nedjeljom ako su dvodnevni.

HPD „Željezničar“ zadržava pravo izmjene izleta što je uvjetovano vremenskim ili drugim (ne)prilikama.

Predavači i vodiči su aktivni članovi HPD „Željezničar“ s višegodišnjim planinarskim iskustvom.

Gojzerice, ruksak i štapovi osnovna je oprema potrebna za pohađanje škole, a ostala oprema se upotpunjuje postupno sa stjecanjem planinarskog iskustva.

Završni ispit i podjela diploma održat će se 22.05.2020. (petak) u 18:30  u prostorijama HPD „Željezničar“.

Upisi u školu počinju 07.12.2021. i obavljaju se utorkom i četvrtkom od 19:30 u prostorijama HPDŽ Zagreb Trnjanska 5b (iza „Vatroslava Lisinskog“) kod Mladena Stankovića.

Sva pitanja nam slobodno postavite na e-mail iako nam je draže porazgovarati uživo.

Odgovore na često postavljana pitanja možete pročitati ovdje, ili pošaljite mail.

Voditelj škole: Mladen Stanković (095/9999 – 216), mstank59@gmail.com

Plan i Program OPŠ HPD Željezničar – 2022.

 1. Naziv 

 Opća planinarska škola planinarskog Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“ Zagreb

 1. Opis

Opća planinarska škola polaznicima pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama, djelovanje unutar planinarske udruge te za stručno školovanje i usavršavanje u specijalističkim djelatnostima u planinarstvu. Opća planinarska škola namijenjena je upoznavanju i informiranju članova HPS-a o mjerama sigurnosti pri sudjelovanju na lakim i umjereno zahtjevnim planinarskim izletima, turama i pohodima u planinama.

 1. Stručna nadležnost

Komisija za školovanje Hrvatskog planinarskog saveza.

 1. Organizator

Hrvatsko planinarsko društvo Željezničar Zagreb .

 1. Voditelj škole

 Mladen Stanković

 1. Nastavno osoblje

Predavači su: Petra Kejla, Vladimir Božić, Josip Zelić, Nevenko Špoljarić, Danko Ferber, Mladen Stanković, Alan Čaplar, Damir Bajs, Robert Smolec, Petar Weigand i Vladimir Mesarić.

Vodiči na izletima: Mladen Stanković, Iva Saćer Čakarun

U izvođenju programa na poziv voditelja škole i pod njegovim nadzorom mogu sudjelovati i drugi vodiči HPS-a te druge stručne osobe.

 1. Organizacijske zadaće

Pri organiziranju i provedbi škole primjenjuju se zadaće i obveze uređene Pravilnikom o školovanju u HPS-u. 

 1. Uvjeti za upis

Obavezni uvjeti za upis polaznika su:

 • Članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a, dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu (članovi HPD „Željezničar“ imaju prednost prilikom upisa)
 • Navršenih 15 godina života ( do punoljetnosti je nužna pisana suglasnost roditelja ili staratelja, nezavisno o tome sudjeluje li i roditelj ili staratelj kao polaznik u školi)
 • Uplata školarine organizatoru škole

Organizator može odrediti dodatne uvjete za upis polaznika. U slučaju popunjena kapaciteta organizator može odrediti i dodatni izlučni kriterij ili obustaviti daljnje upise.

U školu se upisuje 50 polaznika.

Prednost pri upisu imaju članovi HPD „Željezničar“

 1. Trajanje škole

Škola se izvodi u trajanju od  14.ožujka do 20.svibnja 2022. godine

 1. Mjesto održavanja

Teorijski dio nastave provodi se u prostorijama HPD „Željezničar“ Zagreb, Zagreb, Trnjanska cesta 5b/I. U periodu održavanja škole, teoretsk nastava provoditi će se svakog ponedjeljka od 18:30 sati u prostorijama HPD „Željezničar“.

Praktični dio škole održavati će se vikendom na prikladnom planinskom terenu.

 1. Predavanja

Datum

Red. br.

Sati pred.

Tema predavanja

Predavač

14. 03.

1

1

Povijest planinarstva

Alan Čaplar

2

1

Planinarstvo

Alan Čaplar

21. 03.

3

1

Priprema za odlazak u planinu

Mladen Stanković

4

1

Planinarska oprema

Petar Weigand

28.03.

5

1

Kretanje u planinama

Robert Smolec

6

1

Prva pomoć

Petra Kejla

04.04.

7

2

Orijentacija

Petar Weigand

11.04.

8

1

Poznavanje planina

Damir Bajs

9

1

Boravak u planinama

Damir Bajs

25.04.

10

1

Osnove spašavanja i HGSS

Vladimir Mesarić

11

1

Zaštita prirode

Jasmina Mejaš

02.05.

12

2

Korištenje tehničke opreme

Danko Ferber, Nevenko Špoljarić, Josip Zelić

09.05.

13

1

Osnove speleologije

Vladimir Božić

14

1

Visokogorsko planinarenje

Željko Novak

16.05.

15

1

Opasnosti u planini

Mladen Stanković

16

1

Meteorologija

Alan Čaplar

 1. Praktični dio

Provoditi će se na planinarskim izletima, putem vježbi i zadataka.

Škola sadrži 8 organiziranih planinarskih izleta.

Red. br.Datum izletaIZLETI
1.19.3.Samoborsko Gorje
2.26.3.Medvednica/Lošinj
3.2.4.Otok Krk
4.10.4.Dragojlin pohod
5.23.4.Klek
6.30.4-1.5.NP Risnjak
7.7.5.Kalnik
8.14.-15.5.Velebit – Baške oštarije

Tijekom škole provode se i slijedeće vježbe:

Br.Nastavna temaSadržaj
1.Čvorovi u planinarstvuOsmica, osmica s uplitanjem, lađarski, polulađarski i prusik, bulin,ambulantni, dvostruki križni na zategMladen Stanković
Iva Saćer Čakarun
2.OrijentacijaOdređivanje strane svijeta pomoću sunca i kompasa, usjeverivanje karte, kretanje pomoću zemljovida i kompasa, razumjevanje brojčanog i grafičkog mjerila, određivanje stajne točkeMladen Stanković
Petar Weigand
3.Prva pomoćProvodi se u sklopu predavanja: ABC pregled, brzi pregled ozljeda, okretanje na bok, reanimacija, imobilizacija, previjanje ranePetra Kejla
4.Kretanje po zahtjevnom planinarskom putuDemonstracija polaznicima: osiguravanje pri penjanju, kretanje uz korištenje pravila „ tri čvrste točke“, kretanje uz korištenje „Y-sistema“Nevenko Špoljarić
5.Spuštanje pomoću užeta (abseil“)Demonstracija polaznicimaNevenko Špoljarić
6.Obilazak planinarske obilazniceKlek, Risnjak, KalnikMladen Stanković
Iva Saćer Čakarun
 1. Literatura

Kao osnovna nastavna literatura za opću planinarsku školu koriste se sljedeća izdanja:

 ∙ A. Čaplar: Planinarski udžbenik, HPS,( moguće nabaviti za školarce sa popustom)

 ∙ Planinarski dnevnik, HPS.

 Uz osnovnu nastavnu literaturu mogu se koristiti sljedeća izdanja i mrežni izvori:

 ∙ Mrežne stranice Hrvatskog planinarskog saveza, www.hps.hr,

 ∙ Hrvatski planinar, časopis Hrvatskog planinarskog saveza, 

 ∙ Z. Kristijan: Planinarski putovi, priručnik za markaciste, HPS,

 ∙ A. Čaplar: Planinarski vodič po Hrvatskoj, Mozaik knjiga,

 ∙ A. Čaplar: Hrvatske planine, Mozaik knjiga, 

 ∙ Ž. Poljak i A. Čaplar: Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika, HPS.

 1. Ishodi učenja

 Ishodi učenja Očekivani ishodi učenja su:

 ∙ informiranost o hrvatskom planinarstvu i ustroju planinarske udruge u Republici Hrvatskoj,

 ∙ poznavanje planina u Hrvatskoj,

 ∙ poznavanje planinarske opreme za jednostavne izlete,

 ∙ sposobnost samostalnog poduzimanja planinarskih izleta u pristupačne planine,

 ∙ poznavanje mjera sigurnosti i postupaka u slučaju nesreće,

 ∙ stečene dobre navike o ponašanju u planini i u skupini planinara, 

 ∙ motiviranost za daljnje planinarsko djelovanje.

 1. Uvjeti za uspješni završetak škole

Tijekom škole voditelj će prati pohađanje predavanja te zalaganje sudionika u provođenju praktičnih vježbi i zadataka te utvrđuje za svakog polaznika zadovoljava li uvjete uspješnosti završetka škole. 

Uvjeti uspješnog završetka škole su: 

 • sudjelovanje na najmanje 70% predavanja,
 • sudjelovanje na najmanje 70% tura škole. 

U slučaju kada zbog opravdanih razloga polaznik nije mogao sudjelovati u dovoljnom broju predavanja ili vježbi, voditelj škole može odrediti dodatne uvjete, npr. sudjelovanje na dodatnim turama, vježbama ili slično. Uspješnim završetkom škole polaznik stječe pravo na pristup završnom ispitu.

 1. Provođenje ispita

Na kraju opće planinarske škole provodi se putem ispita provjera znanja i vještina koje su polaznici stekli tijekom trajanja škole.

Provjera se provodi:

 • Pismenim ispitom prema standardiziranom testu HPS-a
 • Usmenim ispitom
 1. Voditelj ispita

Voditelja ispita na prijedlog organizatora škole imenuje Komisija.

Za voditelja može biti imenovan isključivo vodič HPS-a s važećom licencom A standarda.

Pri obavljanju zadaća propisanih Pravilnikom o školovanju u HPS-u i odlukama Komisije, voditelj izravno surađuje s povjerenikom za školovanje u Komisiji, izvješćuje ga o organizacijskim okolnostima i primjenjuje njegove upute.

 1. Uvjeti za pristup na ispit

Uvjeti za pristup na ispit su:

 ∙ članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a – dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu,

 ∙ uspješno završena opća planinarska škola 

 1. Ispitni kriterij i ocjenjivanje

 Ispitni kriteriji i ocjenjivanje Ispitna ocjena obuhvaća ocjenu osnovne osposobljenosti kandidata za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima.

 Pri ocjenjivanju znanja i vještina kandidata primjenjuje se sljedeći sustav ocjenjivanja:

 ∙ zadovoljio/la: osnovno znanje ili vještina su dostatni za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima,

 ∙ nije zadovoljio/la: osnovno znanje ili vještina nisu dostatni za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima. 

Uspješno položenim ispitom smatra se ispit u kojem znanje ili vještina kandidata ni u jednoj nastavnoj temi nisu ocijenjeni ocjenom „nije zadovoljio/la“. 

Ako su određena znanja ili vještine kandidata na ispitu ocijenjene ispitnom ocjenom „nije zadovoljio/la“, voditelj ispita uputit će kandidata na ponavljanje ispita iz određenih nastavnih tema ili na ponavljanje cijeloga ispita.

 1. Ispitni ishod

Uspješnim polaganjem ispita član stječe uvjerenje o položenom ispitu, odnosno diplomu HPS-a.

 1. Usavršavanje

 Usavršavanje i obnavljanje znanja i vještina Nakon završene škole i položenog ispita zainteresirani član svoje djelovanje nastavlja stručnim usavršavanjem te redovnim obnavljanjem znanja i vještina: 

∙ sudjelovanjem na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima

∙ sudjelovanjem u redovitim aktivnostima matične planinarske udruge

∙ razmjenom iskustva s drugim zainteresiranim članovima

∙ korištenjem stručne literature,

 ∙ pohađanjem više planinarske škole – ako to želi i ako ispunjava uvjete za upis, 

∙ pohađanjem stručnih tečaja i škola u HPS-u (tečaji za markaciste, čuvare planinske prirode, vodiče, speleološka škola, ljetna alpinistička škola, škola planinskog skijanja) – ako to želi i ako ispunjava uvjete za upis

Voditelj škole: Mladen Stanković

Opis izleta

 1. izlet. – Samoborsko gorje – Japetić

Autobusom idemo do Šoićeve kuće.  Hodnjom uz kraće odmore i obuke  (upotreba štapova ) za 2 h dolazimo na vrh Japetić (879m). Kod vršne piramide upoznajemo se sa sa našim ”zamkama” i krećemo prema domu na Žitnici.   Nakon zadržavanja radi opskrbe u domu spuštamo se na Velika vrata, pa preko Stražnika (708m) dolazimo do Šoićeve kuće na bus (3h)

Težina pl. staze: lagana staza

Satnica: 5-6 h

2. izlet​ ​–​ ​Medvednica

Autobusom se vozimo na zagorsku stranu Medvednice do mjesta Pila odakle se stazom

br.39 penjemo do odmorišta Srnec 1.30h. Preko Horvatovih stuba dolazimo do Hunjke 1h. 

 U zagrebačku stranu Medvednice spuštamo se preko Gorskog zrcala u Markuševačku Trnavu na ZET-ov bus 3h.

Težina pl. staze: lagana staza. Satnica: 5-6h

3.​ ​izlet:​ ​Otok​ ​Krk

Autobusom se vozimo do Baške na otoku Krku.

Stazom uz more dolazimo do mjesta gdje se kanjon Vrženica spaja s morem. Slijedi uspon kanjonom što predstavlja pravi planinarski užitak. Stazom preko Bunculuke vraćamo se u Bašku na bus.

Težina pl. staze: zahtjevnija staza

Satnica: 4 – 5 h

4.​ ​izlet:​ ​ ​Dragojlin​ ​pohod

HPD «Željezničar» organizira tradicionalni pohod na Okić u čast Dragojle Jarnević koja se

1843 god. popela na stari grad Okić južnom padinom što se smatra prvim alpinističkim usponomu Hrvatskoj.Staza je osigurana čeličnom sajlom i pravi je visokogorski doživljaj.

Okiću prilazimo od Lovačkig doma na Poljanicama gdje nas ostavlja bus. Nakon kratke pripreme ( kava u Lov. domu? ) hodnjom preko vrha Plješivice – Zuba – Poljanice Okićke do Doma pod Okićem. Slijedi uspon osiguranom klinčanom stazom,a potom u Klake na bus.

Težina pl. staze: lagana staza

Satnica pl. staze: 2 – 3 h.

Težina osigurane staze: lakši osigurani klinčani put.

Satnica osigurane staze: 30 min – 1 h

5. izlet: Klek

Autobusom se preko Ogulina vozimo kroz Puškariće i zaustavljamo  kod kamenoloma gdje počinje hodnja Ferdinom stazom. Kratki odmor kod Planinarskog doma Klek te nastavak na vrh. Slijedi hodnja do Klečica i povratak na Dom. Do autobusa se spuštamo u Bjelsko. U Ogulinu se zadržavamo radi pogleda u Đulin ponor i u nekih od 30 vrsti palačinki u Restoranu hotela Frankopan.

Težina pl. staze : manje zahtjevno

Satnica: 5 – 6 

6. izlet. dvodnevni izlet – NP Risnjak

1. dan:

Autobusom ​dolazimo ​do ​Pl. ​doma ​Sušak ​na ​Platku.

Nakon ​kraće ​pripreme ​za ​hodnju ​krećemo ​preko ​“Rimskih ​vrata ​na ​Snježnik ​- ​Srebrna ​vrata ​- ​Frankopanski put ​- ​Livada ​Lazac ​- ​Lovrićeva ​staza ​- ​Schlosserov ​dom.

U ​Domu ​noćimo, ​a ​imamo ​i ​mogućnost ​opskrbe ​jelom ​i ​pićem.

Težina ​staze: ​Srednje ​zahtjevna. ​Satnica: ​5 ​- ​6h

2. ​dan:

Nakon ​buđenja ​i ​okrijepe ​u ​domu ​idemo ​na ​vrh ​Veliki ​Risnjak. ​Vračamo ​se ​u ​dom ​i ​provodimo ​neko ​vrijeme u ​“čvorovima” ​i ​orijentaciji ​na ​terenu, ​pa ​oko ​podneva ​krećemo ​preko ​Medveđih ​vrata ​do ​uprave ​NP ​Risnjak u ​Crnom ​lugu ​gdje ​nas ​čeka ​autobus

Težina ​staze. ​Na ​vrh: ​Srednje ​zahtjevna. ​Satnica: ​1h

​Do ​Crnog ​luga ​lagana ​staza. ​Satnica: ​3h

7. izlet. – Kalnik

Busom do Lovačkog doma na istočnoj strani Kalničke grede. Hodnjom do grebena kojim se dolazi do Pl. doma. Nakon kraćeg odmora prelazimo preko Kalničkih zuba,što predstavlja pravi visokogorski doživljaj, do vrha Vranilac. pa spuštanje zapadnom padinom i povratak do Doma gdje nas čeka bus.

Težina pl. staze: zahtjevnija staza

 ​Satnica: ​5 ​- ​6h

8. izlet – Velebit, Baške Oštarije

Dvodnevni i ujedno završni izlet OPŠ-e. Prvi je odabir Srednji Velebit. U jednom od domova koji su u okruženju Baških Oštarija organizirat ćemo noćenje. U dva dana plan je da obiđemo Veliki Sadikovac, Ljubičko brdo, Kizu.  Prvi je izbor je Hostel Čelina, gdje možemo organizirati druženje i roštiljadu u vlastitoj organizaciji.

Detalje dogovaramo prije izleta.

Voditelj OPŠ HPDŽ Mladen Stanković