Julijske Alpe-Fužinske planine: Debeli vrh (2390m) i Pršivec (1761m) 23-24.09.2023.

Opis kraja: kraj u koji planiramo ići nalazi se sjeverno od Bohinjskog jezera. Spada u Fužinske planine, ali sa svojim položajem to je polazište prema visokim vrhovima Julijskih Alpa. Ovdje se nalazi i Planinarska kuća pri jezeru na visini od 1400 m. Od doma se račvaju putevi prema Črnom jezeru, Triglavskim jezerima, Hribaricama, Triglavu, Pršivcu. Kraj je pokriven stablima ariša pa u jesensko vrijeme dobiva žuto zlatnu boju.  Penjući se napuštamo šumski pojas i dolazimo u područje trave, stijena i klekovine. Otvaraju se vidici na sve strane pa svaki planinar može uživati u pogledima na visoke vrhove Alpa.

Plan puta: Polazak je u subotu 23. 9. 2023. u 5:00 sati sa zapadne strane velesajma. Vozimo se prema Ljubljani, Bohinju i dalje planinskom cestom do Planine Blato gdje ostavljamo naše automobile. Put nastavljamo pješice prema planini Laz, Lazovskom prevalu i prema Debelom vrhu 3 do 3,5 sati hoda. Nakon odmora slijedi silazak i odlazak prema Koči na planini pri jezeru 2,5 sata hoda. Večera, druženje i noćenje.

Nedjelja: Nakon doručka uspinjemo se do skloništa na planini Viševnik 1:00 sat, te nastavljamo put prema vrhu Pršivec. Lijepi pogledi na Triglav, Spodnje bohinjske gore i na Bohinjsko jezero koje se nalazi direktno ispod nas. Grebenskim putem nastavljamo dalje prema Kosijevom domu na Vogarju 1050 m. Ukupno oko 3 – 4 sata hoda. Odmor i ručak na domu i polazak prema Zagrebu gdje bi trebali stiči do 20 sati.

Oprema: kompletna planinarska, dobre gojzerice, zaštita od vjetra, hladnoće. Hodački štapovi.

Prehrana i tekućina: Hranu za dnevne ture treba ponijeti u ruksaku kao i tekućinu tokom hodnje, a večera će biti organizirana u domu. Doručak, čaj, kava bit će također organizirano u domu. Taj vikend, nedjelja, dom se zatvara za ovu sezonu pa će i ponuda hrane biti nešto skromnija.

Napomena: Tura u subotu je lijepa alpska tura sa malo zahtjevnijim usponom na Debeli vrh. Oni koji neće ići prema vrhu moći će se spustiti do planinskih koliba na planine Laz. Nedjeljna tura nije naporna. U svakom slučaju svaki učesnik mora biti u solidnoj fizičkoj kondiciji.

Dokumenti: Osobna iskaznica, zdravstvena i europska zdravstvena iskaznica, članska iskaznica HPS ( s plaćenom članarinom za 2023.)

Cijena: prijevoz, organizacija-55,00 eura; noćenje u domu 17,00 eura

Prijave i informacije:  Prijave za izlet uz akontaciju od 20 eura  kod vodiča utorkom na sastanku Društva 19:00-20:30 sati, obavezno me telefonski kontaktirajte prije prijave

Vodič: Željko Novak mob 091 541 0 571 

Odustanak od izleta:

Prema točki 12 „Uputa o organiziranju društvenih izleta u HPD „Željezničar“ glasi:

„Ako sudionik izleta ne otkaže svoje sudjelovanje na izletu do 10 dana prije izleta ili u roku koji odredi vodič, ili ne dođe na izlet, Društvo ili vodič nisu dužni vratiti iznos predujma odnosno cjelokupne uplate.

Izuzeto od navedenog, povrat uplaćenih sredstava iznimno je moguć u slučaju:

a) Kada sudionik izleta sam pronađe drugog sudionika, za izlet na kojemu ne može prisustvovati. Predloženi sudionik mora biti prihvaćen od strane vodiča izleta.

b) Ako vodič izleta ima na listi čekanja sudionika za izlet.

c) Opravdanog zdravstvenog ili osobnog razloga koji se dokazuje potrebnom dokumentacijom, koja se zajedno sa zahtjevom za povrat uplaćenih sredstava podnosi Upravnom odboru. Upravni odbor na temelju dostavljene dokumentacije i zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava odlučuje o opravdanosti *povrata.“

Svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa uvjetima ture te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na turi , da turi pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2023. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta prema uvjetima na terenu.