O nama

U društvu je posebno razvijeno planinarenje po obilaznicama, a po speleološkim uspjesima Društvo je poznato u svjetskim razmjerima. Uz to, razvijena je suradnja s planinarskim društvima širom Hrvatske, a posebno s PD “Željezničar” iz Gospića i PD “Željezničar” iz Moravica, kao i sa željezničarskim planinarskim društvima iz Ljubljane, Maribora i Celja u Sloveniji.

Društvo održava tri godišnja planinarska pohoda u Samoborskom gorju: Dragojlinom stazom na Okić druge nedjelje u travnju.
Pohod na Oštrc početkom listopada, prigodom Dana željezničara, te Noćni pohod na Oštrc sredinom prosinca.

Članovi djeluju u nekoliko sekcija i odsjeka, a opredjeljuju se prema dobi, fizičkim mogućnostima ili sklonostima. Najbrojniji su planinari srednje i starije dobi koji čine Sekciju društvenih izleta, koja je okosnica društva. Organiziraju društvene izlete svakoga vikenda kao i predavanja s projekcijama dijapozitiva te video-projekcije tijekom cijele godine.
Planinari koji žele ići na zahtjevnije izlete djeluju uVisokogorskoj sekciji, koja aktivno djeluje od 2000. godine.
Alpinistički odsjek osnovan je 1950. godine, kad i Društvo. Alpinisti “Željezničara” ispenjali su mnoge smjerove i sudjelovali na brojnim ekspedicijama, npr. u Ande, Grenland, Pamir, Kavkaz i Himalaju.
Speleološki odsjek djeluje od osnivanja Društva. Speleolozi “Željezničara” spustili su se u mnoge špilje i jame Hrvatske, Slovenije i Francuske, te sudjelovali u istraživanju svih većih špiljskih jamskih sustava u Hrvatskoj. Speleolozi već pola stoljeća izdaju časopis “Speleolog”, najstručniji hrvatski planinarski časopis, a u svojim prostorijama uredili su i prvi speleološki muzej u Hrvatskoj.
Komisija za planinarske obilaznice koja je dvadeset godina vodila natjecanje Planinar-transverzalac, kao i obilaznicu Istarski planinarski put. U prigodi svojeg polustoljetnog djelovanja, osnovana je i obilaznica “50 vrhova za 50 godina društva”. Također, Društvo je osnovalo i planinarske obilaznice Hrvatske planinarske kuće koja nas vodi po svim planinarskim kućama u Hrvatskoj, te Špiljama Lijepe Naše koja obilazi sve turistički uređene špilje u Hrvatskoj.
Markacijska komisija brine o planinarskim putovima u Samoborskom gorju, na Medvednici i Velebitu, a Komisija za rekreaciju i odmor okuplja ljeti članove u kampu Sutomišćica na otoku Ugljanu.
Komisija za zaštitu prirode vodi akcije čišćenja i pošumljavanja ma Medvednici i surađuje u sličnim akcijama drugih društava.
Gospodarska komisija brine o uređivanju planinarskog doma “Željezničar” na Oštrcu u Samoborskom gorju. Prošlih godina dom je obnovljen uz dobrovoljni rad članova Društva, opskrbnika i Tvornice željezničkih vozila “Gredelj”.

U proteklih 50 godina djelovanja i rada Društvo je razvilo svekolik društveni život i zauzima značajno mjesto u obitelji planinarskih društava u Hrvatskoj. Ponosni smo što su rezultati zapaženi te su naši članovi, kao i Društvo u cjelini, odlikovani s više od 700 različitih planinarskih priznanja.