Gojzerica

ZA NATJECATELJE

PRAVILA NATJECANJA »GOJZERICA«

 1. Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar« iz Zagreba ustanovilo je 5. listopada 2001., prigodom Dana željezničara, natjecanje po planinarskim obilaznicama pod nazivom »Gojzerica«. Natjecanjem »Gojzerica« nastavlja se tradicija natjecanja »Planinar – transverzalac« (1976. – 1991.), koje je osmislio i vodio Krešimir Ormanec. Natjecanje »Gojzerica« osmislio je i od 2001. do 2016. vodio Bernard Margitić.
 2. Cilj natjecanja je poticanje planinara na sustavno obilaženje planinarskih obilaznica. Natjecatelj koji dokaže da je ispunio uvjete određene ovim pravilima, stječe pravo na priznanje određenog stupnja – značku određenih boja. Natjecanje ima 40 redovnih stu­pnjeva priznanja i 5 posebnih priznanja.
 3. [1] U natjecanju »Gojzerica« priznaje se obilazak planinarske obilaznice koju je u dnevniku obilaznice ovjerio upravljač obilaznice. Ako upravljač više ne ovjerava završetak obilaznice (obilaznica je postala neaktivna), priznat će se obilaznica za koju natjecatelj originalnim dne­vnikom dokaže da je obilazak započeo dok je obilaznica bila aktivna te da je prema pravilima ispunio uvjete obilaznice. Ne priznaju se obilaznice za koje natjecatelj nema ni originalan dnevnik ni ovjeru upravljača.
 4. Svaka se obilaznica za natjecanje »Gojzerica« može prijaviti samo jedanput. Obilaznica koja ima više stupnjeva priznanja može se prijaviti za natjecanje kad obilaznik stekne prvi stupanj priznanja. Sljedeći stupnjevi priznanja ne evidentiraju se kao nove obilaznice. Iznimno, za dvije obvezne obilaznice prijavljuje se svaki postignut stupanj. Obvezne su obilaznice Hrvatska planinarska obilaznica (HPO) i »Hrvatske planinarske kuće« (HPK).

Stupnjevi obveznih obilaznica jesu:

 • HPO: brončana, srebrna i zlatna značka, posebno priznanje za 100 KT, visoko priznanje za 125 KT i najviše priznanje za 150 KT.
 • HPK: zelena, bijela, plava i zlatna značka, posebno priznanje za 125 KT i posebno priznanje za 150 KT.
 1. Uz planinarske obilaznice u Hrvatskoj, pod istim se uvjetima priznaju obilaznice u drugim državama. Popis obilaznica obuhvaćenih natjecanjem dopunjuje se i ažurira prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
 2. Da bi stekao neki od prvih 10 stupnjeva priznanja, natjecatelj mora obići zadan broj planinarskih obilaznica po vlastitom izboru i postići određeni stupanj dviju obveznih obilaznica. Pregledna tablica kojom su prikazani uvjeti za stjecanje prvih deset stupnjeva priznanja sastavni je dio ovih pravila.
UVJETI ZA OSVAJANJE PRVIH DESET STUPNJEVA »GOJZERICE«
Stupanj Broj završenih obilaznica i dodatni uvjeti (HPO i HPK)
1. Bijela 9 obilaznica + brončana HPO ili zelena HPK, ukupno 10
2. Žuta 18 obilaznica + brončana HPO i zelena HPK, ukupno 20
3. Narančasta 29 obilaznica + srebrna HPO ili bijela HPK, ukupno 30
4. Crvena 38 obilaznica + srebrna HPO i bijela HPK, ukupno 40
5. Smeđa 49 obilaznica + zlatna HPO ili plava HPK, ukupno 50
6. Zelena 58 obilaznica + zlatna HPO i plava HPK, ukupno 60
7. Plava 69 obilaznica + posebno priznanje HPO (100 KT) ili zlatna HPK (100 KT), ukupno 70
8. Ljubičasta 78 obilaznica + posebno priznanje HPO (100 KT) i zlatna HPK (100 KT), ukupno 80
9. Siva 89 obilaznica + visoko priznanje HPO (125 KT) ili posebno priznanje HPK (125 KT), ukupno 90
10. Crna 98 obilaznica + visoko priznanje HPO (125 KT) i posebno priznanje HPK (125 KT), ukupno 100
 1. Uvjeti za stjecanje bilo kojeg od jedanaestog do dvadesetog stupnja priznanja jesu osvajanje desetog stupnja priznanja – (»crne gojzerice«) i obilazak zadanog broja obilaznica po vlastitom izboru. Za svaki idući stupanj priznanja potrebno je obići deset obilaznica više. Boje gojzerica nižu se istim slijedom kao za prvih deset stupnjeva, s tom razlikom što značke za obilazak 110 – 200 obilaznica imaju crveni prsten, nalik na planinarsku markaciju, značke za obilazak 210 – 300 obilaznica žuti prsten, a značke za obilazak 310 – 400 obilaznica plavi prsten.
 2. Predviđen redoslijed osvajanja stupnjeva ne može se preskočiti. Uvjet za postizanje višeg stupnja je ispunjavanje uvjeta za prethodni stupanj. Natjecatelju koji je ispunio uvjete za dodjelu bilo kojeg višeg stupnja automatski se priznaju i svi niži stupnjevi priznanja i dodjeljuju sve pripadajuće značke. Umjesto izgubljene značke ne može se dobiti druga. Troškove izdavanja značke podmiruje natjecatelj.
 3. Natjecatelj koji dokaže da je obišao stotinu ili više planinarskih obilaznica može zatražiti počasnu gojzericu. Za počasnu gojzericu nije potrebno imati ostale uvjetovane stupnjeve obveznih obilaznica, ali treba imati osvojenu najmanje bijelu gojzericu.
 4. Za svaku prijavljenu obilaznicu evidentira se određen broj bodova, prema popisu obilaznica koji vodi Komisija za obilaznice HPD-a »Željezničar«. Planinar koji prikupi odgovarajući broj bodova stječe pravo na posebna priznanja prema sljedećem modelu:
 • 4000 bodova – brončana gojzerica
 • 6000 bodova – srebrna gojzerica
 • 8000 bodova – zlatna gojzerica
 • 10.000 bodova – platinasta gojzerica
 1. Natjecanjem upravlja Komisija za obilaznice HPD-a »Željezničar«. Komisija vodi evidenciju natjecatelja i osvojenih stupnjeva u natjecanju, vodi i nadopunjuje popis obilaznica, obavlja administrativne poslove vezane uz natjecanje, te rješava prigovore i žalbe. Eventualne sporove rješava Upravni odbor HPD-a »Željezničar«.
 2. Zahtjev za priznavanje pojedinog stupnja i dodjelu priznanja podnosi se u pisanom obliku na obrascu koji se nalazi na webu HPD-a Željezničar hpdzeljeznicar.hr.
 3. Dnevnike završenih planinarskih obilaznica (bez značaka) i ispunjeni obrazac za dodjelu gojzerice treba dostaviti poštom ili osobno u Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar«, Trnjanska 5b, 10000 Zagreb.
 4. Svi se dnevnici obilaznica nakon ovjere vraćaju natjecatelju. Zahtjevi za dodjelu priznanja rješavaju se u roku od 30 dana. Komisija može zatražiti dodatne podatke od natjecatelja.
 5. Osvojeni se stupnjevi upisuju u bazu podataka Komisije za obilaznice HPD-a »Željezničar« i evidentiraju u priručniku za natjecatelje.
 6. Natjecati se mogu planinari iz Hrvatske, a pod istim uvjetima i planinari iz drugih država. U trenutku podnošenja zahtjeva za neki stupanj priznanja, natjecatelj mora biti član planinarske organizacije. U slučaju krivotvorenja podataka ili kršenja planinarske etike natjecatelj može biti isključen iz natjecanja.
 7. U slučaju izmjene pravila natjecanja ili popisa obilaznica, priznavanje još neosvojenih stupnjeva nastavlja se prema izmijenjenim pravilima i važećem popisu planinarskih obilaznica.

Zagreb, 2017.
HPD »Željezničar«, Zagreb

[1] Pravilo se primjenjuje od početka 2021. godine


Stupnjevi gojzerica

Error parsing: Query returned empty response