Gojzerica

ZA NATJECATELJE

 

PRAVILA NATJECANJA »GOJZERICA«

 1. Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar« iz Zagreba ustanovilo je 5. listopada 2001., prigodom Dana željezničara, natjecanje po planinarskim obilaznicama pod nazivom »Gojzerica«. Natjecanjem »Gojzerica« nastavlja se tradicija natjecanja »Planinar – transverzalac« (1976. – 1991.), koje je osmislio i vodio Krešimir Ormanec. Natjecanje »Gojzerica« osmislio je i od 2001. do 2016. vodio Bernard Margitić.
 2. Cilj natjecanja je poticanje planinara na sustavno obilaženje planinarskih obilaznica. Natjecatelj koji dokaže da je ispunio uvjete određene ovim pravilima, stječe pravo na priznanje određenog stupnja – značku određenih boja. Natjecanje ima 40 redovnih stu­pnjeva priznanja i 5 posebnih priznanja.
 3. [1] U natjecanju »Gojzerica« priznaje se obilazak planinarske obilaznice koju je u dnevniku obilaznice ovjerio upravljač obilaznice. Ako upravljač više ne ovjerava završetak obilaznice (obilaznica je postala neaktivna), priznat će se obilaznica za koju natjecatelj originalnim dne­vnikom dokaže da je obilazak započeo dok je obilaznica bila aktivna te da je prema pravilima ispunio uvjete obilaznice. Ne priznaju se obilaznice za koje natjecatelj nema ni originalan dnevnik ni ovjeru upravljača.
 4. Svaka se obilaznica za natjecanje »Gojzerica« može prijaviti samo jedanput. Obilaznica koja ima više stupnjeva priznanja može se prijaviti za natjecanje kad obilaznik stekne prvi stupanj priznanja. Sljedeći stupnjevi priznanja ne evidentiraju se kao nove obilaznice. Iznimno, za dvije obvezne obilaznice prijavljuje se svaki postignut stupanj. Obvezne su obilaznice Hrvatska planinarska obilaznica (HPO) i »Hrvatske planinarske kuće« (HPK).

Stupnjevi obveznih obilaznica jesu:

 • HPO: brončana, srebrna i zlatna značka, posebno priznanje za 100 KT, visoko priznanje za 125 KT i najviše priznanje za 150 KT.
 • HPK: zelena, bijela, plava i zlatna značka, posebno priznanje za 125 KT i posebno priznanje za 150 KT.
 1. Uz planinarske obilaznice u Hrvatskoj, pod istim se uvjetima priznaju obilaznice u drugim državama. Popis obilaznica obuhvaćenih natjecanjem dopunjuje se i ažurira prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
 2. Da bi stekao neki od prvih 10 stupnjeva priznanja, natjecatelj mora obići zadan broj planinarskih obilaznica po vlastitom izboru i postići određeni stupanj dviju obveznih obilaznica. Pregledna tablica kojom su prikazani uvjeti za stjecanje prvih deset stupnjeva priznanja sastavni je dio ovih pravila.
UVJETI ZA OSVAJANJE PRVIH DESET STUPNJEVA »GOJZERICE«
Stupanj Broj završenih obilaznica i dodatni uvjeti (HPO i HPK)
1. Bijela 9 obilaznica + brončana HPO ili zelena HPK, ukupno 10
2. Žuta 18 obilaznica + brončana HPO i zelena HPK, ukupno 20
3. Narančasta 29 obilaznica + srebrna HPO ili bijela HPK, ukupno 30
4. Crvena 38 obilaznica + srebrna HPO i bijela HPK, ukupno 40
5. Smeđa 49 obilaznica + zlatna HPO ili plava HPK, ukupno 50
6. Zelena 58 obilaznica + zlatna HPO i plava HPK, ukupno 60
7. Plava 69 obilaznica + posebno priznanje HPO (100 KT) ili zlatna HPK (100 KT), ukupno 70
8. Ljubičasta 78 obilaznica + posebno priznanje HPO (100 KT) i zlatna HPK (100 KT), ukupno 80
9. Siva 89 obilaznica + visoko priznanje HPO (125 KT) ili posebno priznanje HPK (125 KT), ukupno 90
10. Crna 98 obilaznica + visoko priznanje HPO (125 KT) i posebno priznanje HPK (125 KT), ukupno 100
 1. Uvjeti za stjecanje bilo kojeg od jedanaestog do dvadesetog stupnja priznanja jesu osvajanje desetog stupnja priznanja – (»crne gojzerice«) i obilazak zadanog broja obilaznica po vlastitom izboru. Za svaki idući stupanj priznanja potrebno je obići deset obilaznica više. Boje gojzerica nižu se istim slijedom kao za prvih deset stupnjeva, s tom razlikom što značke za obilazak 110 – 200 obilaznica imaju crveni prsten, nalik na planinarsku markaciju, značke za obilazak 210 – 300 obilaznica žuti prsten, a značke za obilazak 310 – 400 obilaznica plavi prsten.
 2. Predviđen redoslijed osvajanja stupnjeva ne može se preskočiti. Uvjet za postizanje višeg stupnja je ispunjavanje uvjeta za prethodni stupanj. Natjecatelju koji je ispunio uvjete za dodjelu bilo kojeg višeg stupnja automatski se priznaju i svi niži stupnjevi priznanja i dodjeljuju sve pripadajuće značke. Umjesto izgubljene značke ne može se dobiti druga. Troškove izdavanja značke podmiruje natjecatelj.
 3. Natjecatelj koji dokaže da je obišao stotinu ili više planinarskih obilaznica može zatražiti počasnu gojzericu. Za počasnu gojzericu nije potrebno imati ostale uvjetovane stupnjeve obveznih obilaznica, ali treba imati osvojenu najmanje bijelu gojzericu.
 4. Za svaku prijavljenu obilaznicu evidentira se određen broj bodova, prema popisu obilaznica koji vodi Komisija za obilaznice HPD-a »Željezničar«. Planinar koji prikupi odgovarajući broj bodova stječe pravo na posebna priznanja prema sljedećem modelu:
 • 4000 bodova – brončana gojzerica
 • 6000 bodova – srebrna gojzerica
 • 8000 bodova – zlatna gojzerica
 • 10.000 bodova – platinasta gojzerica
 1. Natjecanjem upravlja Komisija za obilaznice HPD-a »Željezničar«. Komisija vodi evidenciju natjecatelja i osvojenih stupnjeva u natjecanju, vodi i nadopunjuje popis obilaznica, obavlja administrativne poslove vezane uz natjecanje, te rješava prigovore i žalbe. Eventualne sporove rješava Upravni odbor HPD-a »Željezničar«.
 2. Zahtjev za priznavanje pojedinog stupnja i dodjelu priznanja podnosi se u pisanom obliku na obrascu koji se nalazi na webu HPD-a Željezničar hpdzeljeznicar.hr.
 3. Dnevnike završenih planinarskih obilaznica (bez značaka) i ispunjeni obrazac za dodjelu gojzerice treba dostaviti poštom ili osobno u Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar«, Trnjanska 5b, 10000 Zagreb.
 4. Svi se dnevnici obilaznica nakon ovjere vraćaju natjecatelju. Zahtjevi za dodjelu priznanja rješavaju se u roku od 30 dana. Komisija može zatražiti dodatne podatke od natjecatelja.
 5. Osvojeni se stupnjevi upisuju u bazu podataka Komisije za obilaznice HPD-a »Željezničar« i evidentiraju u priručniku za natjecatelje.
 6. Natjecati se mogu planinari iz Hrvatske, a pod istim uvjetima i planinari iz drugih država. U trenutku podnošenja zahtjeva za neki stupanj priznanja, natjecatelj mora biti član planinarske organizacije. U slučaju krivotvorenja podataka ili kršenja planinarske etike natjecatelj može biti isključen iz natjecanja.
 7. U slučaju izmjene pravila natjecanja ili popisa obilaznica, priznavanje još neosvojenih stupnjeva nastavlja se prema izmijenjenim pravilima i važećem popisu planinarskih obilaznica.

Zagreb, 2017.
HPD »Željezničar«, Zagreb

[1] Pravilo se primjenjuje od početka 2021. godine


 

Stupnjevi gojzerica


Hrvatsko planinarsko društvo Željezničar, Zagreb

Gojzerica - popis natjecatelja


Aleksić, Radisav - HPD Japetić, Samobor
Altaras Penda, Ivor - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Antolković, Zdravko - HPD Željezničar, Zagreb
Ašić, Manda - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Augustin, Davor - PD Zmajevac, Novska
Bačić, Nevenka - PD Glas Istre, Pula
Bačić, Steljko - PD Glas Istre, Pula
Bajrektarević, Luna - HPD Runolist, Zagreb
Bajs, Damir - HPD Željezničar, Zagreb
Bakrač, Ksenija - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Balen, Davor - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Beuk, Irena - PD Šumar, Zagreb
Beuk, Milan - PD Pliva, Zagreb
Biličić, Loredana - HPD Vinica, Duga Resa
Biličić, Renato - HPD Vinica, Duga Resa
Bistričić, Anita - PD Kamenjak, Rijeka
Bistričić, Jadranka - PD Kamenjak, Rijeka
Bistričić, Zoran - PD Kamenjak, Rijeka
Bogojević, Dragutin - HPD MIV, Varaždin
Borc, Boštjan - PD Ljubljana-Matica, Ljubljana
Borovečki, Ivan - HPD Ivančica, Ivanec
Božić, Ivan - PD Klikun, Pleternica
Božić, Krunoslav - PD Klikun, Pleternica
Božić, Milivoj - PD Ravna gora, Varaždin
Brdal, Željko - HPD Željezničar, Zagreb
Brkašić, Zvonimir - HPD Željezničar, Zagreb
Brozović, Franjo - PD Pljusak, Rijeka
Brumnjak, Mirjana - PD Snežnik, Ilirska Bistrica
Bubić Filipi, Ljubica - PD Vrapče, Zagreb
Bučar, Anica - PD Ljubljana-Matica, Ljubljana
Bučar, Božena - HPD Željezničar, Zagreb
Bučar, Jože - PD Ljubljana-Matica, Ljubljana
Buhin, Branko - PD Dugi vrh, Varaždin
Bukvić, Igor - HPD Strmac, Nova Gradiška
Buliga, Darko - HPD INA Bjelolasica, Zagreb
Buljanović, Bernardo - HPD Željezničar, Zagreb
Buljanović, Marijan - HPD Željezničar, Zagreb
Buntić, Ines - HPD Japetić, Samobor
Buševac, Fehim - PD Kamenjak, Rijeka
Buševac, Željka - PD Kamenjak, Rijeka
Cagarić, Saša - PD Kamenjak, Rijeka
Čalić, Alisa - PD Kamenjak, Rijeka
Čanadi, Ivica - HPD Željezničar, Zagreb
Čanić, Tomislav - HPD Željezničar, Zagreb
Canjuga, Nada - HPD MIV, Varaždin
Čaplar, Alan - HPD Željezničar, Zagreb
Čaplar, Ana - HPD Željezničar, Zagreb
Čavlina, Mirjana - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Cetina, Nikola - PD Zanatlija, Zagreb
Cetina, Sven - PD Zanatlija, Zagreb
Čoklica, Jadranka - HPD MIV, Varaždin
Cukon, Loredana - PD Glas Istre, Pula
Cukon, Slavko - PD Glas Istre, Pula
Curiš, Branko - HPD Gradina, Konjščina
Cvitanović, Spomenko - HPD Mosor, Split
Dabič, Viktorija - PD Ptuj, Ptuj
Debeljak, Ante - PD Vrapče, Zagreb
Đidara, Robert - HPD Željezničar, Zagreb
Dolovski, Tomo - PD Dugi vrh, Varaždin
Domišljanović, Darko - HPD Gradina, Konjščina
Domišljanović, Karmela - HPD Gradina, Konjščina
Dömötörffy, Darko - HPD Japetić, Samobor
Dömötörffy, Gordana - HPD Japetić, Samobor
Dömötörffy, Ivan - HPD Japetić, Samobor
Dragšić, Andrija - HPD Željezničar, Zagreb
Dražul-Kraljić, Mirjana - PD Strilež, Crikvenica
Fabijanić, Draženko - HPD Željezničar, Zagreb
Filipović, Milivoj - PD Opatija, Opatija
Fištrek, Žarko - PD Kamenjak, Rijeka
Franjković, Davor - HPD Kapela, Zagreb
Franjković, Jure - HPD Kapela, Zagreb
Frinčić, Antonio - HPD Željezničar, Zagreb
Furjan, Izidor - PD Ptuj, Ptuj
Furjan, Jadranka - PD Piramida Maribor-Ptuj
Gašljević, Donat - PD Naftaplin, Zagreb
Gašparić, Nataša - PD Panj, Zagreb
Gašparić, Tomislav - PD Panj, Zagreb
Gazić, Boris - PD Kamenjak, Rijeka
Gobić, Sergio - PD Kamenjak, Rijeka
Godec, Mirjana - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Godec, Zdenko - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Gojak, Branimir - HPD Željezničar, Zagreb
Goldašić, Antun - HPD Vinica, Duga Resa
Golob, Ivan - PD Obruč, Jelenje
Golob, Mirjana - PD Obruč, Jelenje
Gorec, Zlatko - HPD Dilj gora, Slavonski Brod
Greblički, Nenad - HPD Japetić, Samobor
Grgurić, Hrvoje - PD Bijele stijene, Mrkopalj
Grgurić Pajnić, Slavica - HPD Petehovac, Delnice
Guid, Nikola - PD Ruše, Ruše
Gunzi, Božo - HPD Ivančica, Ivanec
Haberle, Miljenko - HPD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
Hanžek, Stjepan - HPD Belecgrad, Belec
Harbić, Danilo - PD Kamenjak, Rijeka
Havoić, Verica - HPD Belecgrad, Belec
Hofer, Branka - PD Ravna gora, Varaždin
Hofer, Dubravko - HPD MIV, Varaždin
Hofer, Ema - PD Ravna gora, Varaždin
Hoić, Nenad - HPD Javor, Zlatar Bistrica
Holler, Hrvoje - PD Zanatlija, Zagreb
Holubek, Nikola - PD Susedgrad, Zagreb
Holubek, Silvana - HPD Pečovje, Zagreb
Holubek, Vedran - HPD Japetić, Samobor
Horvat, Dominik - HPD Željezničar, Zagreb
Horvat, Kristijan - PK Ivanec, Ivanec
Horvat, Stjepan - PD Dugi vrh, Varaždin
Horvat, Zdenko - PK Ivanec, Ivanec
Horvatić, Paula - PD Zaprešić, Zaprešić
Horvatić, Željko - PD Dugi vrh, Varaždin
Host, Srećko - PD Pliš, Klana
Hrženjak, Branko - HPD Bilogora, Bjelovar
Igrc, Nenad - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Iličić, Andrijana - HPD Željezničar, Zagreb
Islamović, Faruk - PD Zanatlija, Zagreb
Ivančić, Ivan - HPD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
Ivančić, Zlatko - HPD Japetić, Samobor
Ivanušić, Jadranka - HPD Željezničar, Zagreb
Jagić, Ljiljana - PD Kamenjak, Rijeka
Jagodić, Jadranko - PD Dubovac, Karlovac
Jambriško, Krunoslav - HPD Željezničar, Zagreb
Javoršćak, Ivica - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Jelačić, Mara - HPD Željezničar, Zagreb
Jelavić, Mirjana - HPD Papuk, Virovitica
Jevtić, Gordana - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Joković, Branka - HPD Željezničar, Zagreb
Jordan, Mileva - PD Kamenjak, Rijeka
Juras, Ante - PD Kamenar, Šibenik
Jurčić, Dean - PD Knezgrad, Lovran
Jurčić, Josip - PD Knezgrad, Lovran
Jurčić, Kristina - PD Knezgrad, Lovran
Jurić, Vjenceslav - HPD Željezničar, Zagreb
Jurinjak, Željko - PD Novi Zagreb, Zagreb
Kadlec, Krunoslav - HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko
Kanjuh, Mirjana - HPD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
Karlović, Kristijan - PD Planinorci, Zagreb
Kasapović, Antun - HPD Sunovrat, Varaždin
Kasunić, Andreja - HPD Vinica, Duga Resa
Kasunić, Danijel - HPD Vinica, Duga Resa
Kegalj, Lovro - PD Duga, Rijeka
Kekić, Damir - PD Vihor, Zagreb
Kelečić, Ivica - HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko
Kezele, Marino - HPD Petehovac, Delnice
Kireta Ivančić, Branka - HPD Japetić, Samobor
Kleković, Franjo - HPD Gradina, Konjščina
Klemar, Sofija - HPD Željezničar, Zagreb
Kljaić, Marija - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Knežević, Dragica - HPD Japetić, Samobor
Kocijan Sever, Đurđica - PD Dugi vrh, Varaždin
Kokolić, Branko - PD Runolist, Oroslavje
Kolman, Josip - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Končevski, Ivanka - HPD Željezničar, Zagreb
Kordić, Vladimir - HPD Željezničar, Zagreb
Kos, Darko - PK Ivanec, Ivanec
Kosović, Jasna - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Kragić, Davorin - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Kralj-Vrsalović, Božena - HPD Željezničar, Zagreb
Kramarić, Biserka - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Kranjčević, Borislav - HPD Vinica, Duga Resa
Kranjčević, Tatjana - HPD Vinica, Duga Resa
Kranjec, Alojz - HPD Gradina, Konjščina
Kranjec, Marija - HPD Gradina, Konjščina
Krbavčić, Marijan - Glas Istre, Pula
Kresović, Stanko - PD Kamenjak, Rijeka
Kristijan, Rajka - HPD Japetić, Samobor
Kristijan, Zdenko - HPD Japetić, Samobor
Krznar, Kristina - HPD Japetić, Samobor
Krznarić, Višnja - PD Škamnica, Brinje
Labaš, Predrag - PD Dugi vrh, Varaždin
Lakuš, Vladimir - HPD Željezničar, Zagreb
Lapuch, Ljerka - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Leskovar, Martin Branko - HPD Željezničar, Zagreb
Lisica, Dragan - HPD Mosor, Split
Lokmer, Dragutin - HPD Japetić, Samobor
Lovretić, Damir - HPD Željezničar, Zagreb
Lučić, Predrag -
Lučić, Ranko - PD Kamenar, Šibenik
Mahović, Damir - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Mahović, Vukica - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Majnarić, Tomislav - HPD Petehovac, Delnice
Majnarić, Zoran - HPD Petehovac, Delnice
Malovoz, Tanja - PD Strilež, Crikvenica
Marčić, Uroš - PD Kamenjak, Rijeka
Margitić, Amalija - HPD Željezničar, Zagreb
Margitić, Bernard - HPD Željezničar, Zagreb
Margitić, Bruno - HPD Željezničar, Zagreb
Marković, Frane - HPD Japetić, Samobor
Marošević, Vinko - PD Lipa, Lipik
Maršanić, Mario - PD Obruč, Jelenje
Materljan, Ivan - HPD Željezničar, Zagreb
Matešić, Diana - PD Obzova, Krk
Matica, Jolanda - HPD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
Matišin, Antun Željko - HPD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
Matković, Zlatko - HPD Željezničar, Zagreb
Meden, Milan - PD Maribor-Matica, Maribor
Mežnarić, Damir - HPD MIV, Varaždin
Mihalić, Elijas - HPD Japetić, Samobor
Mihalić, Kristina - HPD Japetić, Samobor
Mihaljević, Luka - HPD Željezničar, Zagreb
Mihaljević, Nenad - HPD Željezničar, Zagreb
Mihelčič, Marjeta - PD Ljubljana- Matica, Ljubljana
Mikac, Vesna - PD Pinklec, Sveta Nedjelja
Mikić, Snježana - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Miklić, Roberto - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Milanović, Savo - PD Obruč, Jelenje
Milosavljević, Vera - PD Železničar, Beograd
Milovac, Antonija - HPD Željezničar, Zagreb
Mlinarević, Antun - PD Ptuj, Ptuj
Mrakužić, Ena - HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko
Mrakužić, Nina - HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko
Mrakužić, Željko - HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko
Murgić, Ivan - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Oblak, Aleksander - PD Pošte in Telekoma, Ljubljana
Očić, Branka - PD Naftaplin, Zagreb
Ofak, Vida - PD Kočevje, Kočevje
Pap, Zlatko - PD Dugi vrh, Varaždin
Patačko, Slavko - HPD Željezničar, Zagreb
Pavković, Mladen - PD Psunj, Pakrac
Pavlin, Daliborka - HPD Stanko Kempny, Zagreb
Pavlin, Domagoj - HPD Stanko Kempny, Zagreb
Pavlin, Paula - HPD Stanko Kempny, Zagreb
Pavlin, Tomislav - HPD Stanko Kempny, Zagreb
Pecirep, Gorana - PD Kamenjak, Rijeka
Petrić, Boris - PD Opatija, Opatija
Petrić, Ludmila - PD Opatija, Opatija
Pleše, Ljiljana - HPD Željezničar, Zagreb
Polaček, Lilian - HPD Željezničar, Zagreb
Polaček, Zvonimir - HPD Željezničar, Zagreb
Pomper, Božo - HPD Željezničar, Zagreb
Pop, Josip - PD Ravna gora, Varaždin
Popović, Jadranko - PD Obruč, Jelenje
Popović, Milorad - POSK PTT, Beograd
Popović, Tomislav - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Posavec, Stjepan - PD Zagorske steze, Zabok
Prpić, Tatjana - PD Kamenjak, Rijeka
Prskalo, Andrea - PD Lisina, Matulji
Prskalo, Patrik - PD Lisina, Matulji
Rade, Stjepan - HPD Vinica, Duga Resa
Radičević, Nenad - POSK PTT, Beograd
Rajh, Franci - PD Planika, Maribor
Rasonja, Ivan - HPD Željezničar, Zagreb
Razum, Branko - HPD Japetić, Samobor
Rešetić, Ivan - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Rezo, Tihomir - HPD Lipa, Sesvete
Rihtarić, Milivoj - PD Dugi vrh, Varaždin
Rikel, Marija - PD Opatija, Opatija
Roček, Žarko - PD Lipa, Lipik
Rončević, Majda - PD Zanatlija, Osijek
Roštohar, Anton - ZZV Celje
Šabić, Ljiljana - HPD Japetić, Samobor
Šabić, Ružica - HPD Japetić, Samobor
Šantek, Damir - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Šantek, Sara - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Schauer, Branko - HPD Željezničar, Zagreb
Schreiner, Ronald - HPD INA Bjelolasica, Zagreb
Sclaunich, Biserka - PD Opatija, Opatija
Sedmak, Marko - PD Susedgrad, Zagreb
Sedmak, Nikola - PD Susedgrad, Zagreb
Selan, Anton - PD Kočevje, Kočevje
Sever, Biljana - PD Dugi vrh, Varaždin
Šijan, Vlatka - HPD Zagreb-Matica, Zagreb
Simunić, Damir - PD Opatija, Opatija
Simunić, Goran - PD Opatija, Opatija
Šimunić, Zlatko - HPD MIV, Varaždin
Sinno, Sara - PD Pinklec, Sveta Nedelja
Skender, Dragica - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Škufca, Silvo - PD Kočevje, Kočevje
Slamenik, Herman - PD Zavižan, Senj
Smolčec, Ljerka - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Smolčec, Mladen - HPD Zagreb- Matica, Zagreb
Smolčec, Nenad - HPD INA Bjelolasica, Zagreb
Smolec, Robert - HPD Željezničar, Zagreb
Smolec, Željka - HPD Željezničar, Zagreb
Sojč, Anđelko - PD Runolist, Oroslavje
Šoš, Mijo - HPD Dilj gora, Slavonski Brod
Šoškić, Violeta - PD Železničar, Beograd
Šporčić, Ivan - PD Duga, Rijeka
Sporiš, Dragica - PD Zaprešić, Zaprešić
Štajduhar, Josip - PD Vršak, Brod Moravice
Stamenković, Ida - HPD Platak, Rijeka
Štanfel, Ozren - PD Kamenjak, Rijeka
Štifter, Dražen - PD Transverzalac, Rijeka
Stilinović, Jadranko - HPD Japetić, Samobor
Stipaničev, Sergej - PD Kamenjak, Rijeka
Šuman, Đurđa - PD Obruč, Jelenje
Svara, Damir - PD Transverzalac, Rijeka
Tadić, Nediljka - HPD Željezničar, Zagreb
Tajnšek, Vinko - PD Šentjur, Šentjur pri Celju
Tancer, Željko - PD Priroda PBZ, Zagreb
Tesla, Branko - HPD Željezničar, Zagreb
Tišljar, Goran - HPD MIV, Varaždin
Tišljar, Pero - HPD MIV, Varaždin
Tkalac, Berislav - HPD Tikvica, Županja
Tkalac, Vjekoslav - HPD Tikvica, Županja
Tomašević, Željko - HPD Lipa, Lipik
Tomasi, Narciso - PD Kamenjak, Rijeka
Tovrloža, Đorđe - HPD INA Bjelolasica, Zagreb
Turina, Neda - HPD Zavižan, Senj
Turk, Dominik - PD Pinklec, Sveta Nedelja
Turk, Milivoj - PD Dugi vrh, Varaždin
Turkalj, Milan - HPD MIV, Varaždin
Ulipi, Biserka - HPD Željezničar, Zagreb
Ulipi, Branko - PD Susedgrad, Zagreb
Uzar, Srečo - PD Nazarje, Nazarje
Vac, Tugomira - HPD INA Bjelolasica, Zagreb
Vac, Vladimir - HPD INA Bjelolasica, Zagreb
Vedriš, Mladen - HPD Kapela, Zagreb
Vesely, Vinko - PD Martinščak, Karlovac
Vidrih, Romina - PD Obruč, Jelenje
Vinković, Želimir - HPD Željezničar, Zagreb
Vinković, Željko Florijan - HPD Bilogora, Bjelovar
Vlahović, Veljko - HPD Željezničar, Zagreb
Vlahušić, Katja - HPD Dubrovnik, Dubrovnik
Vorih, Monika - PD Dugi vrh, Varaždin
Vovk Šain, Krešo - PD HP i HT Sljeme, Zagreb
Vučinić, Roland - HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko
Vujčić, Milorad - PD Učka, Rijeka
Wagner, Bernard - HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko
Wagner, Dubravka - HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko
Zelenika, Sandra - PD Kamenjak, Rijeka
Žganec, Marko - HPD Željezničar, Zagreb
Živkov, Zlata - PD Željezničar, Sarajevo
Živković, Rade - HPD Željezničar, Zagreb
Živojnović, Diana - HPD Japetić, Samobor
Zoričić, Tomislav - HPD Željezničar, Zagreb
Zornjak, Jadranko - HPD Željezničar, Zagreb