Kestenijada na Hrastovačkoj Gori 15. 10. 2022.

Polazak autobusa je u subotu  15. listopada 2022. u  7,30 sati  iz Trnjanske ceste, iza
Koncertne dvorane „Vatroslava Lisinskog“.

Za jedan sat  stižemo u Petrinju, gdje nas dočekuju domaćini planinari  iz HPD Zrin
u paviljonu gradskog parka između 8.30 i 9.00 sati.
Predviđene su dvije  pješačke  rute  do planinarskog doma “Matija Filjak” na Hrastovičkoj
gori : kraća iz mjesta Hrastovice 1,30 h i duža iz Petrinje 2.30 h. Usput će se brati kesteni.
Na vrhu Hrastovičke gore u okolici planinarskog doma “Matija Filjak“  predviđen je zabavni
program  od 11.00 do 17.00 sati, gastronomska ponuda, pečeni kesteni, glazbeni program i
sportski animatori.Povratak prema dogovoru ( poslije 16 h). Autobus će nas čekati  u Hrastovici.
Cijena vožnje   je 140 kn. na bazi 20 sudionika odnosno 90 na bazi 45 sudionika
Ukoliko se javi manje od 20  sudionika, izlet će se odgoditi ili organizirati s osobnim
automobilima.
Radujemo se veselom druženju  na tradicionalno dobro organiziranoj KESTENIJADI
na Hrasovičkoj gori.
Napomena: Cijena  prijevoza ovisi o broju  izletnika, a akontacija je 70 kn. Prijave i uplatu se
primaju utorkom na sastanku u društvenim prostorijama HPD Željezničara– Trnjanska c. 5-b,
od 19 – 21 h. ili na broj  računa HPDŽ  HR 6723600001101578015, s tim da se u poziv na broj
upiše svoj  OIB, a svrha uplate „Kestenijada Petrinja“Prije uplate (min 70 kn) javiti se vodiču
Ivanu Črljenec ili Miri Vuković,
Oprema treba biti planinarska, prilagođena vremenskim uvjetima predviđenim za taj dan.
S prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevnosti izleta, da ispunjava zdravstvene,
fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje i da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2022.
godinu..
Vođa puta:
Ivan Črljenec Mob; 098 230 401, 091 3452 444
Mira Vuković Mob. 098 596 782