Mali Rajinac i Veliki Pivčevac, 08.07.2023. (sub)

Mali Rajinac (1699 m) najviši je vrh sjevernog Velebita. Vršni dio ima oblik malog kamenitog grebena s nekoliko rastrganih stijena, a uzdiže se iznad bukove i smrekove šume. Vidik s Malog Rajinca jedan je od najpreglednijih na Velebitu pa se s njega mogu vidjeti Hajdučki i Rožanski kukovi, a na sjevernoj strani prostrana Jezera. Zanimljivo je da je njegov imenjak Veliki Rajinac (1667 m) niži od njega.
Veliki (Zavižanski) Pivčevac (1676 m) je vrh stožastog oblika između Jezera i zavižanske kotline. S golog vrha koji viri iz šume pružaju se vidici na Veliki Zavižan, Mali Rajinac te na Hajdučke i Rožanske kukove. Ime je dobio po tetrijebu ili „pivcu“ kako ga zove lokalno stanovništvo, a koji obitava na njegovom prostoru.

PLAN IZLETA: parkiralište ispod planinarskog doma na Zavižanu – Buljevac – Jezera – Mali Rajinac – Buljevac – Veliki Pivčevac – planinarski dom Zavižan

Polazak u subotu 08.07.2023. Vožnja prema Zavižanu uz usputno stajanje na kavi. Od parkirališta ispod pl. doma na Zavižanu krećemo na turu preko Jezera do Malog Rajinca. Dalje nastavljamo preko Generalskih dolca i Buljevca na Veliki Pivčevac. Od Velikog Pivčevca mimo Vukušić snježnice dolazimo do pl. doma na Zavižanu i dalje do parkirališta. Tura će biti cca 14 km i cca 800 visinske razlike.
Pri povratku ćemo stati u Krasnom u sirani gdje će se moći kupiti sir i drugi proizvodi.

TEŽINA STAZE: tehnički nezahtjevno, kondicijski srednje zahtjevno, ukupno cca 6 sati hodanja

VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota 08.07. u 5:30 sati iza koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. (molim doći 15 minuta ranije kako bi krenuli na vrijeme)

POVRATAK: u večernjim satima

PREHRANA: Iz ruksaka tijekom ture (uzeti dovoljno tekućine za cjelodnevnu turu, cca 2,5 litre)
OPREMA: planinarska, u skladu sa vremenskim prilikama (štapovi, planinarske cipele, zaštita od sunca)

PLANINARSKE OBILAZNICE: Hrvatska planinarska obilaznica, Hrvatske planinarske kuće, Velebitski planinarski put…

TROŠKOVI IZLETA: Cijena prijevoza ovisi o broju prijavljenih sudionika i biti će uvećana za 5 EUR za cijenu ulaznice u NP Sjeverni Velebit

PLAĆANJE: akontacija 15 EUR, uplata utorkom od 19-20:30 sati u prostorijama društva ili na broj računa Društva: HR6723600001101578015, s tim da u poziv na broj upišete svoj OIB i svrha uplate „izlet Mali Rajinac“, a potvrdu o uplati pošaljete na mobitel vodiča (Whatsapp, Viber ili Messenger).

ODUSTANAK OD IZLETA: Povrat akontacije bez navođenja razloga odustajanja od izleta do 5 dana prije izleta, nakon toga samo zbog medicinskog i opravdanog razloga.

VODIČI: Daliborka Pavlin, Domagoj Pavlin

PRIJAVE I INFORMACIJE: Daliborka Pavlin 095 9222 082

Svaki sudionik izleta potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2023. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča.
Vodič zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu.