Od Štaba do Platka 25.03.2023. (Vela Pliš, Mlični vrh i Treska)

Od Štaba do Platka je područje koje obuhvaća pregršt vrhova od stare ceste prema Rijeci pa do  Platka. Štab je područje gdje je nekada bila Rupnikova linija obrane prije 2. svjetskog rata gdje se  nalazi nekoliko starih napuštenih kuća. Vrhovi koje ćemo posjetiti su svi odreda fantastični vidikovci. 

PLAN IZLETA: Štab – Vela Pliš – Mlični vrh – Treska – Platak  

Polazak u subotu 25.03.2023. Vožnja prema Štabu uz usputno stajanje na kavi. Od Štaba krećemo na  prvi naš vrh danas Velu Pliš (1141m) gdje je planiran kraći odmor sa prekrasnim vidicima. Nastavljamo  hodnju prema slijedećem vrhu Mlični vrh (1234m), kraći odmor i daljnja hodnja do trećeg današnjeg  vrha Treska (1234m). Uz odmor i predivne vidike na Kvarnerski zaljev i sve okolne vrhove nastavljamo  do Platka gdje završavamo današnju turu. Cijelim putem nemamo nikakvog objekta za okrijepu pa  vodite računa o tome. 

TEŽINA STAZE: tehnički manje zahtjevno (uspon na Tresku), kondicijski manje zahtjevno, ukupno cca  6 sati hodanja 

VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota 25.03. u 6:00 sati iza koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.  (molim doći 10 minuta ranije kako bi krenuli na vrijeme) 

POVRATAK: u večernjim satima 

PREHRANA: Iz ruksaka tijekom ture (uzeti dovoljno tekućine za cjelodnevnu turu, cca 2 litre). Na  Malom domu na Platku ima i jela i pića. 

OPREMA: planinarska, u skladu sa vremenskim prilikama (štapovi, gamaše, čvrsta obuća) PLANINARSKE OBILAZNICE: Veliki i mali, Hrvatske planinarske kuće, Peteh i sve visinske obilaznice 

PLAĆANJE: akontacija 15 EUR, uplata utorkom od 19-20:30 sati u prostorijama društva ili na broj  računa Društva: HR6723600001101578015, s tim da u poziv na broj upišete svoj OIB i svrha uplate  „izlet od Štaba do Platka“, a potvrdu o uplati pošaljete na mobitel vodiča (Whatsapp, Viber ili  Messenger). 

ODUSTANAK OD IZLETA: Povrat akontacije bez navođenja razloga odustajanja od izleta do 5 dana  prije izleta, nakon toga samo zbog medicinskog i opravdanog razloga. 

PRIJAVE I INFORMACIJE: Domagoj Pavlin 091 667 6658 

Svaki sudionik izleta potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2023. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. Vodič zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu.