PROGRAM OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE 2023.

Naziv

 Opća planinarska škola planinarskog Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“

Opis

Opća planinarska škola polaznicima pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama, djelovanje unutar planinarske udruge te za stručno školovanje i usavršavanje u specijalističkim djelatnostima u planinarstvu. Opća planinarska škola namijenjena je upoznavanju i informiranju članova HPS-a o mjerama sigurnosti pri sudjelovanju na lakim i umjereno zahtjevnim planinarskim izletima, turama i pohodima u planinama.

Stručna nadležnost

Komisija za školovanje Hrvatskog planinarskog saveza.

 • Organizator

Hrvatsko planinarsko društvo Željezničar Zagreb, Sekcija društvenih izleta .

 • Voditelj škole

Mladen Stanković

 • Nastavno osoblje

Predavači su: Petra Kejla, Vladimir Božić, Nevenko Špoljarić, Mladen Stanković, Iva Saćer Čakarun, Alan Čaplar, Jasmina Mejaš, Damir Bajs, Tomislav Gračan, Robert Smolec, Petar Weigand, Vladimir Mesarić

Vodiči na izletima: Mladen Stanković, Iva Saćer Čakarun, Sonja Šikić

U izvođenju programa na poziv voditelja škole i pod njegovim nadzorom mogu sudjelovati i drugi vodiči HPS-a te druge stručne osobe.

 • Organizacijske zadaće

Pri organiziranju i provedbi škole primjenjuju se zadaće i obveze uređene Pravilnikom o školovanju u HPS-u.

 • Uvjeti za upis

Obavezni uvjeti za upis polaznika su:

Organizator može odrediti dodatne uvjete za upis polaznika. U slučaju popunjena kapaciteta organizator može odrediti i dodatni izlučni kriterij ili obustaviti daljnje upise.

U školu se upisuje 50 polaznika.

Prednost pri upisu imaju članovi HPD „Željezničar”

5. Trajanje škole

Škola se izvodi u trajanju od 06. ožujka do 15. svibnja 2023. godine

 • Mjesto održavanja

Teorijski dio nastave provodi se u prostorijama HPD „Željezničar“, Trnjanska cesta 5b/I, Zagreb. U periodu održavanja škole, teoretska nastava provoditi će se svakog ponedjeljka od 18:30 sati u prostorijama HPD „Željezničar“.

Praktični dio škole održavati će se vikendom na prikladnom planinskom terenu.

6, Predavanja

Datum

Red. br.

Sati pred.

Tema predavanja

Predavač

06. 03.

1

1

Povijest planinarstva

Alan Čaplar

2

1

Planinarstvo

Alan Čaplar

13. 03.

3

1

Priprema za odlazak u planinu

Iva Sačer Čakarun

4

1

Planinarska oprema

Petar Weigand

20.03.

5

1

Kretanje u planinama

Robert Smolec

6

1

Orijentacija

Petar Weigand, Domagoj Pavlin

27.03.

7

2

Prva pomoć

Petra Kejla

03.04.

8

1

Poznavanje planina

Damir Bajs

9

1

Boravak u planinama

Damir Bajs

217.04.

10

1

Osnove spašavanja i HGSS

Vladimir Mesarić

11

1

Zaštita prirode

Jasmina Mejaš

24.04.

12

2

Korištenje tehničke opreme

Nevenko Špoljarić

08.05.

13

1

Osnove speleologije

Vladimir Božić

14

1

Visokogorsko planinarenje

Tomislav Gračan

15.05.

15

1

Opasnosti u planini

Mladen Stanković

16

1

Meteorologija

Alan Čaplar

 • Praktični dio

Provoditi će se na planinarskim izletima, putem vježbi i zadataka.

Škola sadrži 8 organiziranih planinarskih izleta.

Red. br.DatumIzlet
1.11.3.Samoborsko Gorje
2.18.3.Medvednica/Lošinj
3.25.03.Otok Krk
4.01.4.Klek
5.16.4.Pohod Dragojlinom stazom na Okić
6.22-23.04.Bijele stijene
7.29.04Kalnik
8.06.05.Oštrc-vježbe
9.13.-14.05.Velebit

Tijekom škole provode se i slijedeće vježbe:

Br.Nastavna temaSadržaj 
1.Čvorovi u planinarstvuOsmica, osmica s uplitanjem, lađarski, polulađarski i prusik, bulin,ambulantni, dvostruki križni na zategMladen Stanković
Iva Saćer Čakarun
2.OrijentacijaOdređivanje strane svijeta pomoću sunca i kompasa, usjeveravanje karte, kretanje pomoću zemljovida i kompasa, razumijevanje brojčanog i grafičkog mjerila, određivanje stajne točkeMladen Stanković
Petar Weigand Domagoj Pavlin
3.Prva pomoćProvodi se u sklopu predavanja: ABC pregled, brzi pregled ozljeda, okretanje na bok, reanimacija, imobilizacija, previjanje ranePetra Kejla
4.Kretanje po zahtjevnom planinarskom putuDemonstracija polaznicima: osiguravanje pri penjanju, kretanje uz korištenje pravila „ tri čvrste točke“, kretanje uz korištenje „Y-sistema“Nevenko Špoljarić Iva Saćer Čakarun
5.Spuštanje pomoću užeta (abseil“)Demonstracija polaznicimaNevenko Špoljarić
6.Obilazak planinarske obilazniceKlek, Risnjak, KalnikMladen Stanković Iva Saćer Čakarun
 • Literatura

Kao osnovna nastavna literatura za opću planinarsku školu koriste se sljedeća izdanja:

 · A. Čaplar: Planinarski udžbenik, HPS,

 · Planinarski dnevnik, HPS.

 Uz osnovnu nastavnu literaturu mogu se koristiti sljedeća izdanja i mrežni izvori:

 · Mrežne stranice Hrvatskog planinarskog saveza, www.hps.hr,

 · Hrvatski planinar, časopis Hrvatskog planinarskog saveza,

 · Z. Kristijan: Planinarski putovi, priručnik za markaciste, HPS,

 · A. Čaplar: Planinarski vodič po Hrvatskoj, Mozaik knjiga,

 · A. Čaplar: Hrvatske planine, Mozaik knjiga,

 · Ž. Poljak i A. Čaplar: Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika, HPS.

 • Ishodi učenja

 Ishodi učenja Očekivani ishodi učenja su:

 · informiranost o hrvatskom planinarstvu i ustroju planinarske udruge u Republici Hrvatskoj,

 · poznavanje planina u Hrvatskoj,

 · poznavanje planinarske opreme za jednostavne izlete,

 · sposobnost samostalnog poduzimanja planinarskih izleta u pristupačne planine,

 · poznavanje mjera sigurnosti i postupaka u slučaju nesreće,

 · stečene dobre navike o ponašanju u planini i u skupini planinara,

 · motiviranost za daljnje planinarsko djelovanje.

 • Uvjeti za uspješni završetak škole

Tijekom škole voditelj će prati pohađanje predavanja te zalaganje sudionika u provođenju praktičnih vježbi i zadataka te utvrđuje za svakog polaznika zadovoljava li uvjete uspješnosti završetka škole.

Uvjeti uspješnog završetka škole su:

 • sudjelovanje na najmanje 70% predavanja,
 • sudjelovanje na najmanje 70% tura škole.

U slučaju kada zbog opravdanih razloga polaznik nije mogao sudjelovati u dovoljnom broju predavanja ili vježbi, voditelj škole može odrediti dodatne uvjete, npr. sudjelovanje na dodatnim turama, vježbama ili slično. Uspješnim završetkom škole polaznik stječe pravo na pristup završnom ispitu.

 • Provođenje ispita

Na kraju opće planinarske škole provodi se putem ispita provjera znanja i vještina koje su polaznici stekli tijekom trajanja škole.

Provjera se provodi:

 • Pismenim ispitom prema standardiziranom testu HPS-a
 • Usmenim ispitom
 • Voditelj ispita

Voditelja ispita na prijedlog organizatora škole imenuje Komisija.

Za voditelja može biti imenovan isključivo vodič HPS-a s važećom licencom A standarda.

Pri obavljanju zadaća propisanih Pravilnikom o školovanju u HPS-u i odlukama Komisije, voditelj izravno surađuje s povjerenikom za školovanje u Komisiji, izvješćuje ga o organizacijskim okolnostima i primjenjuje njegove upute.

 • Uvjeti za pristup na ispit

Uvjeti za pristup na ispit su:

 · članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a – dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu,

 · uspješno završena opća planinarska škola

 • Ispitni kriterij i ocjenjivanje

 Ispitni kriteriji i ocjenjivanje Ispitna ocjena obuhvaća ocjenu osnovne osposobljenosti kandidata za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima.

 Pri ocjenjivanju znanja i vještina kandidata primjenjuje se sljedeći sustav ocjenjivanja:

 · zadovoljio/la: osnovno znanje ili vještina su dostatni za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima,

 · nije zadovoljio/la: osnovno znanje ili vještina nisu dostatni za samostalno i sigurno planinarenje, boravak u planinama i sudjelovanje na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima.

Uspješno položenim ispitom smatra se ispit u kojem znanje ili vještina kandidata ni u jednoj nastavnoj temi nisu ocijenjeni ocjenom „nije zadovoljio/la“.

Ako su određena znanja ili vještine kandidata na ispitu ocijenjene ispitnom ocjenom „nije zadovoljio/la“, voditelj ispita uputit će kandidata na ponavljanje ispita iz određenih nastavnih tema ili na ponavljanje cijeloga ispita.

 • Ispitni ishod

Uspješnim polaganjem ispita član stječe uvjerenje o položenom ispitu, odnosno diplomu HPS-a.

 • Usavršavanje

 Usavršavanje i obnavljanje znanja i vještina Nakon završene škole i položenog ispita zainteresirani član svoje djelovanje nastavlja stručnim usavršavanjem te redovnim obnavljanjem znanja i vještina:

· sudjelovanjem na organiziranim planinarskim izletima, turama i pohodima

· sudjelovanjem u redovitim aktivnostima matične planinarske udruge

· razmjenom iskustva s drugim zainteresiranim članovima

· korištenjem stručne literature,

 · pohađanjem više planinarske škole – ako to želi i ako ispunjava uvjete za upis,

· pohađanjem stručnih tečaja i škola u HPS-u (tečaji za markaciste, čuvare planinske prirode, vodiče, speleološka škola, ljetna alpinistička škola, škola planinskog skijanja) – ako to želi i ako ispunjava uvjete za upis

Voditelj škole

Mladen Stanković