Petrova gora,  Petrovac 512m. Subota 19.8.2023.

Petrova gora u Karlovačkoj županiji, udaljena svega 1,5 sat vožnje od Zagreba jedan on najljepših šumskih krajolika, bogata šumom i hladom što nam je idealno za ljetne dane. Stanište je brojnih biljnih i životinjskih vrsta koje ćemo upoznati hodajući Poučnom stazom. Petrova gora osim životinjskog i biljnog svijeta ima i bogatu povijest te se prema legendi na njoj nalazi grob kralja Petra Svačića, zadnjeg hrvatskog kralja,  koji je na njoj izgubio život nakon Bitke na Gvozdu te je Gvozd promijenio ime u svima nam danas znanu Petrovu goru. Također tu se nalazi i ruševina pavlinskog samostana iz 14. stoljeća, Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna autora Vojina Bakića koji je u derutnom stanju ali svakako oduzima dah.

Veliko Petrovac ima i žig HPO-a.

Plan izleta:

-polazak iz Zagreba u 8:00h iza Lisinskog

-vožnja do Lovačkog doma Muljava gdje ćemo popiti kavu, a koji je ujedno i početna točka našeg izleta. Uputiti ćemo se Rimskom stazom na kojoj se nalaze poučne informativne ploče te nas vodi prema vrhovima Veliki i Mali Petrovac koji su naša odredišna točka. Na Malom Petrovcu ćemo obići ćemo Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna i nadati se vjetru čije strujanje kroz ovaj derutan spomenik daje dojam kao da pjeva. Nakon kratkog odmora i obilaska uputiti ćemo se prema Velikom Petrovcu gdje ćemo utisnuti pečate i pogledati ostatak pavlinskog samostana. Potom krećemo preko Groba kralja Petra Svačića nazad na našu polazišnu točku Lovački dom Muljava koji je osim pićem opskrbljen i jelom.

Staza nas cijelo vrijeme vodi kroz bogate šume bukve, hrasta i kestena i idealna je za ljetna planinarenja.

Ukupna dužina hodačke ture je oko 4-5 sati sa pauzama.

polazak za Zagreb oko 16h

Oprema

Planinarenje ovisno o vremenskim uvjetima ( cipele , štapovi, zaštita od sunca, prva pomoć).

Prehrana

Tijekom ture iz ruksaka, mogućnost konzumacije hrane u domu po završetku ture,  obavezno imati min1,5 litru vode

Obavezno sa sobomponijeti osobnu, planinarsku i zdravstvenu iskaznicu.

Vodič: Danijela Medaković

Prijave i informacije: Danijela Medaković, 095 54 888 05

Cijena

– cijena prijevoza ovisi o broju prijavljenih sudionika

Akontacija. Nakon prijave – 10 eura na račun društva: HR 6723600001101578015 s tim da se u poziv na broj upisuje vlastiti OIB a svrha uplate “ Petrova Gora 19.8. )

Organizator zadržava pravo promjene plana izleta, a svaki sudionik ide na vlastitu odgovornost.

ODUSTANAK OD IZLETA: Povrat akontacije bez navođenja razloga odustajanja od izleta do 10 dana
prije izleta, nakon toga samo zbog medicinskog i opravdanog razloga.
Svaki sudionik izleta potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i
tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima
plaćenu članarinu HPS-a za 2023. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča.
Vodič zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu.

Danijela Medaković, 095 54 888 05