Poziv na Izbornu skupštinu HPD “Željezničar”

Temeljem čl.18 Statuta HPD “Željezničar”

sazivam

IZBORNU SKUPŠTINU HPD “Željezničar”

u utorak, 28.02.2023. godine u 19:00 sati u prostorijama HPD “Željezničar”, Trnjanska cesta 5b/I

Dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika)
 2. Izvješće Predsjednika Društva o radu u 2022. godini
 3. Izvješće Nadzornog odbora i Suda čast
 4. Izvješće o financijskom poslovanju za 2022. godinu
 5. Izvješće o obilaznicama kojima upravlja Društvo i natjecanju „Gojzerica“
 6. Diskusija po izvješćima i usvajanja isti
 7. Razrješenje dosadašnjeg predsjednika Društva, dopredsjednika, tajnika, te članova UO, NO i Suda časti
 8. Prijedlozi za novog predsjednika Društva (UO i članova)
 9. Rasprava i usvajanje prijedloga za novog predsjednika Društva
 10. Prijedlozi novog predsjednika Društva za novog dopredsjednika, tajnika Društva, te članove UO, NO i Suda časti
 11. Rasprava i usvajanje prijedloga za dopredsjednika, tajnika, te članove UO, NO i Suda čast
 12. Pozdravna riječ novog predsjednika Društva i predočenje Programa rada Društva u narednom periodu
 13. Razmatranje i usvajanje financijskog plana za 2023.god
 14. Dodjela društvenih priznanja za 2022.god
 15. Razno

Rad Skupštine je javan, stoga joj mogu prisustvovati svi članovi HPD-a „Željezničar“ i drugi zainteresirani. Na Skupštini mogu odlučivati svi punoljetni članovi Društva koji su do tada platili članarinu za tekuću 2023. godinu, uz predočenje osobne iskaznice (OIB)

Molim Vas da se u što većem broju odazovete pozivu na Skupštinu da bismo pravovaljano odlučili o radu našeg Društva.

S poštovanjem,
Mladen Stanković
predsjednik HPD “Željezničar”