Poziv na izlet – Kestenijada na Hrastovičkoj gori 17.10.2015