POZIV na predavanje 28.1. u 20h

TEMA:  Planinari u zaštiti risa

Predavač: doc. dr. sc. Magda Sindičić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Organizator: Damir Bajs

Hrvatske planine dom su mnogim vrstama životinja, među kojima se najugroženiji ris. Opstanak risa u Dinaridima ugrožen je zbog visokog stupnja parenja u srodstvu, a spas populacije se može osigurati jedino naseljavanjem novih životinja. Stoga je 11 institucija iz 5 zemalja pokrenulo projekt LIFE Lynx u sklopu kojega će se naseliti 14 risova iz Slovačke i Rumunjske u Hrvatsku i Sloveniju. Prva dva risa ispuštena su 2019. godine, te su oba danas u Sloveniji. U praćenju i zaštiti ugrožene populacije risa važna je suradnja svih interesnih skupina, osobito ljudi koji puno vremena borave u prirodi i mogu pomoći u prikupljanju podataka o ovoj skrovitoj vrsti. Docentica Magda Sindičić s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispričati će na koji način se planinari mogu uključiti u LIFE Lynx projekt.

ris