Poziv na redovnu Skupštinu HPD Željezničar 30.01.2024.

 

Na temelju odredbi članka 17. i članka 18. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“ Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) predsjednik Društva saziva Redovna godišnja skupštinu Društva koja će se održati :

30. siječnja 2024. godine, utorak u 19:00 sati

                       u prostorijama Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“, Trnjanska cesta 5b, Zagreb

DNEVNI RED:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika)
  2. Izvješće Predsjednika Društva o radu u 2023. godini (Izvjestitelj M. Stanković)
  3. Izvješće Nadzornog odbora i Suda časti (Izvjestitelj Božena Kralj V. i T. Zorčić)
  4. Izvješće o financijskom poslovanju / Realizaciji u 2023.god (Izvjestitelj M. Stanković)
  5. Izvješće o obilaznicama kojima upravlja Društvo i natjecanju „Gojzerica“ (Izvjestitelj M. Bajs)
  6. Diskusija po izvješćima i usvajanja istih
  7. Razmatranje i usvajanje financijskog plana za 2024.god (Izvjestitelj M.Stanković)
  8. Program rada Društva za 2024. godinu
  9. Dodjela društvenih priznanja za 2023.god
  10. Razno

Zagreb, 24.01.2024. godine

Predsjednik HPD „Željezničar“

Mladen Stanković