Projekt uređenja planinarske infrastrukture u Samoborskom gorju

Kao planinar koji dugi niz godina obilazi planine, kao aktivni markacista i kao osoba suodgovorna za kvalitetan rad naše planinarske udruge, uočio sam nedostatak kvalitetnog obavješćivanja planinara na stazama Samoborskog gorja, a napose na stazama oko Oštrca.

Budući da se javnim natječajem koji je objavila Zagrebačka županija sredinom 2018. ukazala prilika dobivanja financijske potpore baš za tu namjenu, s kolegama smo napravili projekt …i uspjeli osigurati dovoljno sredstava da krenemo u akciju promjene takvog stanja. Prema projektu pod nazivom „Uređenje infrastrukture planinarskih staza i objekata u području Oštrca u Samoborskom gorju“ koji su napravili Anita Josipović i Damir Bajs te uz pomoć PD Pinklec iz Svete Nedelje, predviđene su slijedeće aktivnosti:

– izrada i postavljanje tipskih putokaznih ploča na predviđenim mjestima rade lakšeg snalaženja planinara i izletnika

– izrada planinarsko-turističkog panoa i njegovo postavljanje na sjeverni  vanjski zid planinarskog doma željezničar na Oštrcu

– izgradnja vidikovca na sjevernom predvrhu  Oštrca s metalnom okruglom pločom s putokazima  na mjesta u okolici koja su vidljiva s tog mjesta

– organizacija radnih akcija čišćenja okoliša na planinarskim stazama koje vode prema planinarskom domu Željezničar

– organiziranje kretanja slijepih i slabovidnih osoba stazama oko Oštrca

– organizacija kretanja mladeži i djece stazama oko Oštrca kao i organizacija i provedba edukacija s temama iz zaštite okoliša i planinarenja kao najzdravijeg vida rekreacije

– dodatno smo se odlučili na postavljanje informativno-edukacijskog monitora u dvorani planinarskog doma na kojem će se objavljivati sve korisne informacije o radu doma, našeg Društva, vremenske prognoze i druge obavijesti. Taj dio će se realizirati sredstvima HPD Željezničar.

U postupku provedbe projekta do sada su provedene aktivnosti vezane uz:

– postavljanja stupova za putokazne ploče, ukupno njih 14 na kojima će se postaviti 25 putokaznih ploča;

– izrađen i postavljen je planinarsko-turistički pano na vanjskom zidu planinarskog doma Željezničar;

– izrađeno idejno rješenje metalne ploče na vidikovcu s predviđenim sadržajem;

– izrađeno idejno rješenje svih putokaznih ploča sa sadržajem koji uključuje brojeve planinarskih staza, nazive ciljeva do kuda se pokazuje put, potrebna vremena, oznakom mjesta na kojem će biti postavljena putokazna ploča i nadmorskom visinom tog mjesta, upisanim nazivom HPD Željezničar kao održavatelja tih planinarskih staza

– dogovoreni termini zajedničkog izleta članova HPD Željezničar i planinarskog društva slijepih i slabovidnih planinara iz Zagreba

– dogovoreni termini zajedničkog izleta osnovnoškolaca iz Zagreba i Samobora na Oštrc te održavanje edukacija s temama zaštite okoliša i planinarenja

– očišćen je okoliš planinarskog doma Željezničar na Oštrcu

Sve navedene aktivnost realizirali su članovi HPD Željezničar i to većim dijelom članovi Markacijske komisije. Voditelj projekta je Damir Bajs, a voditelji na terenu su Zvonko Lovreković i Damir Bajs. Do sada je sudjelovalo 16 članova koji su uložili oko 150 radnih sati. Preostali dio aktivnosti biti će završene najkasnije do sredine prosinca kada ćemo prije našeg Noćnog pohoda na Oštrc moći koristiti sve putokazne ploče te ostale sadržaje predviđene ovim projektom.

Primjer putokazne ploče

Napisao: Damir Bajs