OTKAZUJE SE Senjska obilaznica 1. dio 19.11.2022. ZBOG LOŠE VREMENSKE PROGNOZE, NOVI DATUM IZLETA 26.11. 2022. za sve detalje obratiti se vodiču izleta!

        Krivi put ,Alino bilo , Malić ,Sibinj

Senjska obilaznica nam pruža priliku da planinareći uživamo u  zaleđu grada Senja ,te da se upoznamo sa ,predivnim šumama ,pašnjacima ,livadama i pogledima koji sežu na naše otoke ,Velebit , Liku i Primorje.

PLAN IZLETA : Krivi put ,Alino bilo ( 1107 m ) –Malić (867 m ) – Sibinj ( 5 m )

Polazak u subotu ,19.11.2022.Vozimo se prema Krivom putu uz usputno zaustavljanje na kavi. Turu započinjemo kod škole u Krivom putu te se kroz šumu i preko pašnjaka penjemo prema kamenitom vrhu Alino bilo (1107 m ). Nakon toga nastavljamo našu turu grebenskom stazom  prema Maliću  sa prekrasnim pogledima na Podbilo i pripadajuće mu zaseoke ,te na park vjetroelektrana .Nakon Malića (867 m ) slijedi nam spuštanje preko Vodne drage do Sibinja gdje završava naša planinarska hodnja i gdje će nas čekati prijevoz . Osvježenje ćemo potražiti u Senju .

TEŽINA STAZE :staza je tehnički nezahtjevna ,kondicijski srednje zahtjevna ,cca 8 sati hodanja uz potrebne pauze

VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota ,19.11. u 5:30 sati iza Koncertne dvorane V. Lisinski. Molim doći 10 minuta ranije radi točnosti polaska.

POVRATAK : u večernjim satima

PREHRANA : iz ruksaka ,mogućnost nagradne pizze u Senju

OPREMA : planinarska ,u skladu sa vremenskim prilikama

SENJSKA OBILAZNICA : mogućnost kupovine Dnevnika obilaznice ( 30 kn ) , najaviti vodiču

PLAĆANJE: udio u trošku izleta ( akontacija ) 100 kn utorkom u prostorijama Društva od 19 -20.30 sati ili na račun Društva : IBAN HR6723600001101578015 , u poziv na broj upisati svoj OIB a svrha uplate je “ izlet Senjska obilaznica “ . Potvrdu o uplati poslati vodiču na Whatsapp ili Viber

ODUSTANAK OD IZLETA : Povrat akontacije bez navođenja razloga odustajanja je do 7 dana a nakon toga samo iz medicinskih i opravdanih razloga.

PRIJAVE I INFORMACIJE : Brankica Bračun   091 760 7603

Svaki sudionik izleta potvrđuje da ispunjava zdravstvene ,tehničke i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu ,da je upoznat sa uvjetima izleta te da mu pristupa na vlastitu odgovornost , te da će se pridržavati plana izleta , uputa i odluka vodića

Na izletu mogu sudjelovati osobe sa plaćenom članarinom HPS-u za 2022. godinu.

Vodič zadržava pravo izmjene plana i programa izleta u skladu sa vremenskim prilikama i uvjetima na stazi.