Sveto brdo i Vaganski vrh 01.-02.07.2023.

Velebit je naš najduži gorski lanac koji se proteže  u smjeru sjeverozapad – jugoistok u dužini 145 km
od prijevoja Vratnik do rijeke Zrmanje, a Vaganski vrh  je najviši vrh Velebita s nadmorskom visinom
od 1757m. Nalazi se na jugoistočnom dijelu južnog Velebita. Njegova istočna, kontinentalna  strana
vrlo je strma a izdiže se nekoliko stotina metara iznad visoravni Like, dok su jugoistočne i
sjeverozapadne strane blaže. Sam vrh je manji travnati greben, pa se ne doima najvišim vrhom
Velebita.
Sveto brdo s nadmorskom visinom 1751m je drugi vrh po visini na Velebitu. Vrh ima piramidalni oblik
najupečatljiviji je na Velebitu, izrazito vidljiv sa svih strana. Sveto brdo je vrhunski vidikovac, najbolji
na Velebitu i neosporno se može nazvati kralj Velebita koji ima otvorene poglede u svim smjerovima.

PLAN IZLETA: Polazak u subotu 01.07.2023. prema Bunovcu, uz pauzu za kavu. Od Bunovca se
uspinjemo između Malovana s lijeve i Segestina s desne strane do grebena i glavnog puta koji
povezuje Sveto brdo i Vaganski vrh. Mi skrećemo desno na Vaganski vrh. Spuštamo se na drugu stranu
prema pl. skloništu Struge uz obavezno punjenje vode na Marasovcu. Od Struga se preko prijevoja
Buljma spuštamo u Veliku Paklenicu do Ramića dvora gdje imamo večeru i noćenje.
U nedjelju nakon doručka dižemo se do pl. skloništa Ivine vodice pa preko Vlaškog grada dolazimo na
Sveto brdo. Nakon duljeg odmora spuštamo se preko Čičine doline na Bunovac gdje završavamo
dvodnevnu turu po južnom Velebitu.
TEŽINA STAZE: tehnički nezahtjevno, kondicijski zahtjevno, ukupno cca 8 do 9 sati dnevno

VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota 01.07. u 5:30 sati iza koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.
(molim doći 10 minuta ranije kako bi krenuli na vrijeme)
POVRATAK: nedjelja u večernjim satima
PREHRANA: Iz ruksaka tijekom hodanja (uzeti dovoljno tekućine za cjelodnevnu turu, minimum 2
litre), navečer mogućnost večere cca 10 eura
OPREMA: planinarska, u skladu sa vremenskim prilikama (štapovi, čvrsta obuća, krema za sunčanje,
kapa, sunčane naočale)
SPAVANJE: u sobama ima posteljina ako baš netko hoće može uzeti liner. Spavanje je 10 eura
PLAĆANJE: akontacija 30 EUR , uplata utorkom od 19-20:30 sati u prostorijama društva najkasnije do
20.06.2023.
ODUSTANAK OD IZLETA: Povrat akontacije bez navođenja razloga odustajanja od izleta do 10 dana
prije izleta, nakon toga samo zbog medicinskog i opravdanog razloga.
PLANINARSKE OBILAZNICE: Hrvatska planinarska obilaznica, Hrvatske planinarske kuće, Najviši vrhovi
hrvatskih županija, Velebitski planinarski put, Paklenički planinarski put, Vila Velebita….

PRIJAVE I INFORMACIJE: Domagoj Pavlin 091 667 6658

Svaki sudionik izleta potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i
tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima
plaćenu članarinu HPS-a za 2023. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča.
Vodič zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu.