Veliki Sadikovac i Konjevača 21.05.2022.

Veliki Sadikovac (1286m) i Konjevača (1381m) pripadaju južnoj skupini velebitskih vrhova. I jedan i drugi vrh fantastični su vidikovci. Pogledi se pružaju sa sjeverne strane na Šatorinu, Dabarske kukove i ostale vrhove srednjeg Velebita, s južne strane na Ždrilski kuk, Panos i Jadransko more te na jugoistok sve do Svetog brda.

PLAN IZLETA: Polazak je u subotu 21.05.2022. Vozimo se prema Baškim Oštarijama gdje bi stali na kavi i pripremili se za turu. Od hostela na Baškim Oštarijama krećemo oštrijim usponom do grebena između Jelarja i Sladovačkog brda. Nastavljamo preko Sladovačkog brda prema Velikom Sadikovcu do kojeg nam treba cca 2 sata od Baških Oštarija. Zasluženi odmor nakon kojeg se spuštamo do Petrovog dolca i nastavljamo do križanja s putem koji dolazi od Brušana. Ovdje je planiran kraći odmor jer nas čeka strm uspon do Konjevače. Dolaskom na vrh, odmor i uživanje u prekrasnim vidicima. S Konjevače se spuštamo prema Brušanima do lovačke kuće Lagosta gdje završava današnja tura. Dolazak u Zagreb u večernjim satima.

TEŽINA STAZE: tehnički nezahtjevno, kondicijski zahtjevno, ukupno 7 sati hodanja sa cca 15 km i 900 metara visinske razlike.

VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota 21.05. u 6:00 sati iza koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. (molim doći 10 minuta ranije kako bi krenuli na vrijeme). Povratak u večernjim satima.

PREHRANA:  Iz ruksaka (uzeti dovoljno tekućine za cjelodnevnu turu, moguće visoke temperature)

OPREMA: planinarska, u skladu sa vremenskim prilikama (štapovi, zaštita od sunca i vjetra, gojzerice)

PLANINARSKE OBILAZNICE: Hrvatska planinarska obilaznica, Lički gorski biseri, Planinarski put Velebno, 40 godina PD Kamenjak …

PLAĆANJE: Nakon prijave kod vodiča, akontacija 100 kn, utorkom od 19-20:30 sati u prostorijama društva ili u dogovoru s vodičem. Prijevoz će biti organiziran sa kombijima tako da prednost imaju članovi društva.

POVRAT AKONTACIJE bez navođenja razloga odustajanja od izleta do 7 dana prije izleta, nakon toga samo u slučaju medicinskog i sl. opravdanog razloga.

PRIJAVE: Domagoj Pavlin 091 667 6658

Svaki sudionik izleta potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2022. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. 

Vodič zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu.