Veliki Stolac (1406m) i Panos (1258m) 29.10.2022., subota

Veliki Stolac najviši je vrh u primorskom nizu vrhova koji s istočne strane zaklanja Šugarsku dulibu. Uspon na vrh je zahvalna dopuna posjetu Šugarskoj dulibi, prostranoj krškoj uvali iza prvog niza primorskih vrhova. Na širem području Velikog Stolca, na ograničenom prostoru, nalazi se jedno od četiri poznata staništa endemske velebitske degenije.

Vrh Panos dugi je niz godina bio nedostupan zbog nekadašnje vojne baze JNA na samom vrhu. Danas je objekt napušten i devastiran a Panos postaje sve posjećeniji.

PLAN IZLETA: Jelova ruja – Šugarska duliba – Veliki Stolac – Panos – Jelova Ruja

VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota 29.10. 2022. u 05:30 sati iza koncertne dvorane V. Lisinski.

TEŽINA STAZE : Srednje teška (cca 800m uspona, 12km hoda, prosječni nagib 17%)

PREHRANA: Na turi hrana i piće iz ruksaka. Nakon ture idemo u Gospić u jedan od ugostiteljskih objekata po dogovoru.

OPREMA: Standardna planinarska oprema u skladu s vremenskim uvjetima.

DOKUMENTI: Osobna iskaznica, zdravstvena iskaznica, članska iskaznica HPS-a (s plaćenom članarinom za 2022.)

CIJENA IZLETA: ovisi o broju prijavljenih

PRIJEVOZ: 2 X kombi

PRIJAVE I INFORMACIJE : prijave uz akontaciju od 100 kn kod vodiča utorkom u prostorijama Društva od 19:30-20:30 sati

VODIČ: NENAD PJEVIĆ mob. 091 2356189

Odustanak od izleta:

Prema točki 12 „Uputa o organiziranju društvenih izleta u HPD „Željezničar“ glasi:

„Ako sudionik izleta ne otkaže svoje sudjelovanje na izletu do 10 dana prije izleta ili u roku koji odredi vodič, ili ne dođe na izlet, Društvo ili vodič nisu dužni vratiti iznos predujma odnosno cjelokupne uplate. 

Izuzeto od navedenog, povrat uplaćenih sredstava iznimno je moguć u slučaju:

  1. Kada sudionik izleta sam pronađe drugog sudionika, za izlet na kojemu ne može prisustvovati. Predloženi sudionik mora biti prihvaćen od strane vodiča izleta.
  2. Ako vodič izleta ima na listi čekanja sudionika za izlet.
  3. Opravdanog zdravstvenog ili osobnog razloga koji se dokazuje potrebnom dokumentacijom, koja se zajedno sa zahtjevom za povrat uplaćenih sredstava podnosi Upravnom odboru. Upravni odbor na temelju dostavljene dokumentacije i zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava odlučuje o opravdanosti povrata.“

Svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu , da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2022. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta prema uvjetima na terenu.