DANI HRVATSKIH PLANINARA

U subotu  25.5.2013 mala grupa željezničara, njih 10 bila je prisutna na danima hrvatskih planinara na planinarskoj kući Vodice   u Žumberku. Grupa je iz Zagreba krenula u 7 te nakon dva sata stigla u Sošice, a pri tome je u Krašiću napravila pauzu za kavu. Nakon prijave kod organizatora, krenuli smo prema Sveti Geri gdje smo došli za dva sata i 15 minuta. Na klupicama pored crkve napravili smo odmor od 1 sata sa ciljem da krenemo na Bezimeni vrh i Pliješ pa na Vodice, ali već nakon 15 minuta od Svete Gere zadesilo nas je nevrijeme. Odlučili smo da se odvojimo pa je jedna grupa  nastavila zacrtanim putem, dok se druga grupa vratila u Sošice, a onda prema Vodicma autima. Na Vodicama smo pojeli besplatan grah. Na svečanom otvorenju, uz prigodan muzički program nazočne su pozdravili g. Vitomir Murganić – predsjednik PD „Dubovac“, g. Tone Jesenko – dopredsjednik PZS-e i predsjednik IO HPS-a g. Vladimir Novak. Uslijedio je povratak autima, preko Sošica  i Krašića u Zagreb, gdje smo stigli oko osam sati.