Predavanje Ekspediciija na Ojos del Salado

Pozivamo Vas na predavanje Ekspedicija na Ojos del Salado u utorak 18.04.2023. u 20:15 sati u prostorijama HPD Željezničar, Trnjanska cesta 5b.

Glavni cilj ekspedicije organizirane 2015. godine povodom 65. obljetnice HPD-a Željezničar
bio je vrh Ojos del Salado, stratovulkan u Andama na granici Argentine i Čilea. Njegova
najviša točka na visini od 6893 metra ga čini najvišim aktivnim vulkanom na svijetu.
O usponom na taj atraktivan daleki vrh, ali i o pripremama i vrhovima u andskom masivu
koje su posjetili tijekom aklimatizacije govorit će neki od sudionika ekspedicije.
U ekspediciji su sudjelovali: Ivica Fištrek, Višnja Krznarić, Sanja Novački, Željko Novak,
Ivan Palfi, Slavko Patačko, Mladen Stanković i Maja Vuković.