Djelić svijeta i na njemu posve obično neobični ljudi Veliki Kamenjak (837m) – Mali Kamenjak (771m) 15. studenoga 2014.