Krčmar (773 m) i Oštra (796 m) subota, 19.10.2019.