Noćni pohod na Oštrc 17.12.2022.

Dani sve kraći….Noći sve duže. Treba nam se prilagoditi toj novonastaloj situaciji. Idealni su uvijeti za organizaciju Noćnog pohoda na Oštrc.

Plan je sljedeći

:Okupljanje sudionika na Prekrižju Plešivičkom. (Kod domaćinstva Oslaković ili Sirovica) od 16:00. Polazak prema našem domu na Oštrcu je u 17:00, nakon što se ohrabrimo U prigodnim prostorima Domaćinstva Oslakovića ili Sirovice., jer pred nama je put po mrkloj noći do utočišta na Oštrcu. A tamo sport i glazba… Srećom noć je duga. 

Za što bolju organizaciju dolaska na Pohod potrebno se prijaviti na sastanku u Društvu utorkom ili na objavi facebooka. Obavezno napomenuti ako idete sa svojim autom i da li imate mjesta za još kojeg putnika

Vodič i organizator Pohoda Mladen Stanković mob 095 9999 216