Od Štaba do Platka 23.03.2024.

Od Štaba do Platka je područje koje obuhvaća pregršt vrhova od stare ceste prema Rijeci pa do
Platka. Štab je područje gdje je nekada bila Rupnikova linija obrane prije 2. svjetskog rata gdje se
nalazi nekoliko starih napuštenih kuća. Vrhovi koje ćemo posjetiti su svi odreda fantastični vidikovci.
PLAN IZLETA: Štab – Vela Pliš – Mlični vrh – Treska – Platak
Polazak u subotu 23.03.2024. Vožnja prema Štabu uz usputno stajanje na kavi. Od Štaba krećemo na
prvi naš vrh danas Velu Pliš (1141m) gdje je planiran kraći odmor sa prekrasnim vidicima. Nastavljamo
hodnju prema slijedećem vrhu Mlični vrh (1234m), kraći odmor i daljnja hodnja do trećeg današnjeg
vrha Treska (1234m). Uz odmor i predivne vidike na Kvarnerski zaljev i sve okolne vrhove nastavljamo
do Platka gdje završavamo današnju turu. Cijelim putem nemamo nikakvog objekta za okrijepu pa
vodite računa o tome.
TEŽINA STAZE: tehnički manje zahtjevno (uspon na Tresku), kondicijski manje zahtjevno, ukupno cca
6 sati hodanja
VRIJEME I MJESTO POLASKA: Subota 23.03. u 6:00 sati iza koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.
(molim doći 10 minuta ranije kako bi krenuli na vrijeme)
POVRATAK: u večernjim satima
PREHRANA: Iz ruksaka tijekom ture (uzeti dovoljno tekućine za cjelodnevnu turu, cca 2 litre). Na
Malom domu na Platku ima i jela i pića.
OPREMA: planinarska, u skladu sa vremenskim prilikama (štapovi, gamaše, čvrsta obuća, toplija
odjeća)
PLANINARSKE OBILAZNICE: Veliki i mali, Hrvatske planinarske kuće, Peteh i sve visinske obilaznice
PLAĆANJE: akontacija 15 EUR, uplata utorkom od 19-20:30 sati u prostorijama društva najkasnije do
12.03.2024.
ODUSTANAK OD IZLETA: Povrat akontacije bez navođenja razloga odustajanja od izleta do 5 dana
prije izleta, nakon toga samo zbog medicinskog i opravdanog razloga.
PRIJAVE I INFORMACIJE: Domagoj Pavlin 091 667 6658
Svaki sudionik izleta potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i
tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima
plaćenu članarinu HPS-a za 2024. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča.
Vodič zadržava pravo izmjene programa izleta prema vremenskim uvjetima i uvjetima na terenu.

Vodič: Domagoj Pavlin 091 667 6658