BIOKOVO  13.10. – 15.10.2023.

Biokovo se nalazi na području gradova Makarska i Vrgorac, te općina BrelaBaška VodaTučepiPodgora, Gradac, ZagvozdZadvarje i Šestanovac. Sela u Zagori pod Biokovom smještena su na 1100 m nadmorske visine. Proteže se duž Jadranske obale od prijevoja Dubci do Bačinskih jezera (općina Ploče), a sjevero-istočnu granicu čini dionica autoceste A1.Ponekad se u masiv Biokovo u širem smislu ubrajaja i Vrgorsko gorje s hrbatima Šibenika, Mihovila i Matokita.

Najviši vrh planine je Sveti Jure, visok 1762 metra, na kojem se nalazi TV odašiljač i do kojeg vodi Biokovska cesta duga 23 km.

Sjeverni dio planine Biokovo je proglašeno Parkom prirode 1981. godine. Republika Hrvatska je 1998. godine osnovala Javnu ustanovu Park prirode Biokovo, čija je djelatnost zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode Biokovo.

PLAN IZLETA: 

 Polazimo iz Zagreba u petak, 13.10.2023. u 05 h, vozimo se u (uz stajanje za kavu) smjeru Makarske. Nakon dolaska u Makarsku vozimo se Biokovskom cestom do „Nebeske šetnice“ (Skywalk). Tu nam počinje staza koja vodi do vrha Kimet (1536m). Za uspon i povratak je potrebno cca 4 do 5h. Nakon silaska sa vrha vozimo se prema PD Veliko Brdo. U objektu je blagovaonica s kuhinjom, spavaonice i sanitarni čvor s tuševima. Večera i noćenje.

Subota 14.10.2023. Doručak i polazak u 7 sati prema vrhu Veliki Šibenik (1467 mnv), a nakon toga prema PK Slobodan Ravlić na Lokvi. Za taj uspon potrebno je oko 6 do 7 sata hoda. Noćenje na PK na Lokvi.

Nedjelja 20.9.2020. Doručak i polazak u 7 sati prema vrhu Sv. Jure (1762 mnv), oko sat i pola hoda. Kraće zadržavanje na vrhu i polazak prema PK na Vošcu. Nakon toga povratak prema Velikom Brdu odakle smo i krenuli. U ovom danu je predviđeno oko 7 do 8 sati hoda. Dolazak do kombija. Nakon ture ovisno o vremenu može se organizirati ručak u nekom od restorana. Dolazak u Zagreb u kasnim večernjim satima. 

OPREMA: Standarna planinarska oprema (HPS iskaznica). Tanja vreća za spavanje. Kupaći kostim.

PREHRANA: Na turi hrana i piće iz ruksaka. Na PK na Lokvi moći će se natočiti pitke vode. Također, u PK na Lokvi postoji mogućnost da se skuha čaj, kava i sl.  

Napomena: na izlet se mogu prijaviti planinari s dobrom kondicijom i vještinom hodanja po zahtjevnom stjenovitom terenu. 

CIJENA: 50 eura akontacija. Trošak noćenja 2 puta po 11 eura. Ulaznica u park prirode Biokovo 5 eura (sa iskaznicom HPS-a)

PRIJEVOZ: 2 X KOMBI 

Prijave i informacije: u prostorijama Društva utorkom od 19:30h

Vaš vodič: NENAD PJEVIĆ – mob. 091 2356189

Odustanak od izleta:

Prema točki 12 „Uputa o organiziranju društvenih izleta u HPD „Željezničar“ glasi:

„Ako sudionik izleta ne otkaže svoje sudjelovanje na izletu do 10 dana prije izleta ili u roku koji odredi vodič, ili ne dođe na izlet, Društvo ili vodič nisu dužni vratiti iznos predujma odnosno cjelokupne uplate. 

Izuzeto od navedenog, povrat uplaćenih sredstava iznimno je moguć u slučaju:

  • Kada sudionik izleta sam pronađe drugog sudionika, za izlet na kojemu ne može prisustvovati. Predloženi sudionik mora biti prihvaćen od strane vodiča izleta
  • Ako vodič izleta ima na listi čekanja sudionika za izlet. 
  • Opravdanog zdravstvenog ili osobnog razloga koji se dokazuje potrebnom dokumentacijom, koja se zajedno sa zahtjevom za povrat uplaćenih sredstava podnosi Upravnom odboru. Upravni odbor na temelju dostavljene dokumentacije i zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava odlučuje o opravdanosti povrata.“

Svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa uvjetima ture te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na turi , da turi pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2023. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta prema uvjetima na terenu.

C:\Users\pjevicn\Desktop\Skywalk.jpg