Odgađa se izlet na Mosor 14.-16.10.2022. Novi termin na proljeće.

Višnja Krznarić