Blagajna ne radi 18. i 25. 8.2020.

Radi godišnjeg odmora blagajna našeg Društva neće raditi slijedeća dva utorka: 18. i 25. 8. 2020. I blagajnica želi ići na more.