Godišnja skupština

Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“, Zagreb, održat će se u utorak 17.12.2019. godine u 18.00 u prostorijama Društva.

DNEVNI RED

  1. Izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika)
  2. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta HPD Željezničar.
  3. Usvajanje financijskog plana HPD Željezničar za 2020. godinu
  4. Razno

Zagreb, 26.11.2019. godine

                                                                                                          Predsjednik HPDŽ

                                                                                                         Zvonko Filipović