Nastavljamo s predavanjima…

19.9. 2017. KRUGOVI  OKO  ANAPURNE,  Predavač: Toni  Krnić

20.10. 2017. SVI  MOJI  4-TISUĆNJACI,  Predavač:  Slavko  Patačko

21.11. 2017. VIJETNAM, Predavač:  Aleksandar  Lukić