Kategorija: Izvješća visokogorske sekcije

Super ferrata Dachstein

Super ferrata Dachstein

U Sekciji smo u ljetni plan izleta uvrstili dvije ferrate, Cjajnik u Sloveniji i Super ferratu Dachstein u Austriji. U četvrtak na sastanku kad smo dogovarali izlet za subotu, izbor je pal na Super ferratu. Unatoč atraktivnoj turi samo je...